plik doc

prezentacja

ciekawe
Rozwój motoryczny człowieka w procesie ontogenezy do okresu wczesnoszkolnego. Rozwój fizyczny stanowi podstawową oznakę rozwoju, dotyczy procesów wzrastania i dojrzewania, obejmuje m.in. sprawność motoryczną człowieka. Trwa przez cały okres ontogenezy, czyli od poczęcia do starości, lecz nie jest jednolity. A. Jopkiewicz, Dojrzałość dzieci sześcioletnich w zakresie rozwoju fizycznego, [w:] Dziecko sześcioletnie w szkole, red. J. Karczewska, M. Kwaśniewska, Kielce 2009, s. 28....

plik doc

charakterystyka zasady przystępności

charakterystyka zasady przystępności
S tosowanie zasad nauczania przez nauczyciela na zajęciach lekcyjnych jest bardzo ważnym elementem w procesie dydaktycznym. Postrzeganie zasad nauczania pozwala nauczycielowi zaznajomić uczniów z podstawową wiedzą, rozwinąć ich zainteresowania i zdolności poznawcze, wpajając im określone poglądy i przekonania oraz wdrążać do samokształcenia. Franciszek Brzeźnicki w „Dydaktyce Kształcenia ogólnego”, zapoznaje nas z jedna z sześciu zasad nauczania, m...

plik doc

choroby cywilizacyjne

praca kontrolna choroby cywilizacyjne
Zagłębiając się w tematykę pracy, należy najpierw poznać znaczenie pojęcia choroby cywilizacyjnej. Zatem, chorobami cywilizacyjnymi są schorzenia wiążące się z negatywnymi czynnikami otaczającymi ludność w zamieszkiwanych przez nich środowiskach. Rzec można, że są one wytworem czasów oraz warunków w jakim społeczeństwo obecnie żyje. Inne miano tych schorzeń to choroby XXI wieku. Choroby te występują globalnie. Czynniki pozwalające na ich rozwój to:...

plik rtf

pojecia i systemy

czas wolny
Współczesny rys pedagogiki kultury 1. Pedagogika kultury pomaga chronić wartości, które w obecnych czasach są bardzo relatywne. Czasem mówi się nawet o degrengoladzie wartości, czyli o upadku wartości moralnych. 2. Innym zadaniem pedagogiki kultury jest obrona człowieczeństwa, którą trudno do końca wytłumaczyć. 3. Pozwala wyjaśnić na czym polega wychowanie międzykulturowe. Zajmuje się zachęcaniem do tolerancji innych obyczajów i kultur, całych cywilizacji, a także globalizacji...

plik doc

Sekty

konspekt nt sekt
Konspekt nr 9 Data: Prowadzący: Temat: Sekty. Definicja, rodzaje i etapy werbowania.       Cele zajęć:       uczeń rozumie znaczenie pojęcia sekta;       uczeń zna cechy charakterystyczne sekt;       uczeń zna wartość pozytywnych i negatywnych konsekwencji swojego działania;       uczeń rozumie potrzebę krytycznej oceny nowych, nieznanych zjawisk i sytuacji.       uczeń...

plik odt

bibliografia pedagogika twórczości

bibliografia na zaj pedagogika twórczosci
WYDAWNICTWA ZWARTE Kolorem czerwonym oznaczono literaturę podstawową.       Pedagogika twórczości / Krzysztof Szmidt. – Gdańsk: Wyd. GWP, 2007. Zawiera rozdziały: Pedagogika twórczości, jej cele i dziedziny. Pojęcie twórczości, jego dzieje i aspekty. Teorie twórczości. Twórczość dzieci i młodzieży. Metody badań. Zasady i metody dydaktyki twórczości pedagogiki twórczości. Wybrane programy wychowania do twórczości    ...