plik rtf

cele światopoglądowe uczenia się

cele ,dydaktyka
1.ŚWIATOPOGLĄDEM nazywamy zbiór przekonań,postaw norm danej jednostki dotyczących jej miejsca i roli w świecie,w społeczeństwie.Jest to także system twierdzeń dotyczących natury świata,sensu życia,jest to swoisty pogląd na świat 2.CELE ŚWIATOPOGLĄDOWE UCZENIA SIĘ DOTYCZĄ stosunku ucznia do przyswajanej przez niego wiedzy,jej wartości,pożyteczności oraz wykorzystywania jej w życiu codziennym. WIEDZA jest tu rozumiana jako WSZYSTKIE wiadomości,jak najszersze poglądy na przyr...

plik doc

siły społeczne w pracy socjalnej, notatki

konspekt wypowiedzi, notatki z pedagogiki społecznej
KONSPEKT WYPOWIEDZI Temat: Wybrane teorie pedagogiczne jako inspiracje w pracy socjalnej – siły społeczne Literatura: - Ewa Kantowicz Pedagogika (w) pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013 - ustawa o pomocy społecznej Ramowy plan wypowiedzi: Wstęp: Synonimem pracy socjalnej wg H. Radlińskiej jest ,,praca społeczna”: polega na wydobywaniu i pomnażaniu sił ludzkich na ich uspraw...

plik doc

Psychologia kliniczna

Resocjalizacja sem 3
1. Lęk jest uczuciem ogólnej niepewności wobec nieokreślonego zagrożenia. To negatywny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. W odróżnieniu od strachu jest on procesem wewnętrznym, nie związanym z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem. 2. Strach rożni się od leku tym, że obawę budzą konkretne przedmioty - jedna z p...

plik odt

Diagnozowanie w resocjalizacji

Diagnoza w resocjalizacji

Różnica między diagnozą, diagnozowaniem i diagnostyką
Diagnostyka- dyscyplina naukowa, której przedmiotem są czynności rozpoznania i różnicowania poddanych ocenie zjawisk i stanów rzeczy, zawiera metodologię.
Diagnozowanie- rozpoznanie; zbieranie danych, ich ocena i interpretacja.
Diagnoza- stan końcowy (konkluzja), który ocenia dany stan i obejmuje dane, które stano...

plik pdf

Historia wychowania

historia wychowania
Historia wychowania Parę uwag wstępnych Zamieszczony niżej tekst jest swoistym repetytorium wiedzy z historii wychowania, jaka zwykle w tym, lub w podobnym zakresie, jest aplikowana studentom studiów pedagogicznych w przekonaniu, że tworzyć będzie swoistą podwalinę dla budowy szeroko rozumianej kultury pedagogicznej przez ukazanie zarysu dziejów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w różnych okresach historycznego rozwoju naszej europejskiej cywilizacji, a więc o...

plik docx

Pedagogika - wykłady

notatki z wykładów pedagogiki

1. Czym jest pedagogika i pedagogia? Co to jest Pajdagogos i czym się zajmował?

Pedagogika.

Pedagogika jest nauką, której przedmiot stanowi sprawa praktycznej pedagogii wszelkiego rodzaju,...