plik doc

metody nauczania


Klasyfikacja metod Nauczania W. M. Francuz: Dydaktyka przedmiotów zawodowych. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy studiów pedagogicznych w wyższych uczelniach technicznych. Politechnika Krakowska, Kraków 1995 s. 31 Klasyfikacja metod nauczania według autorów wybranych opracowań pedagogicznych:       wg K. Sośnickiego       podające       poszukujące       dyskusyjne       wg Cz. Kupisiewicza oparte na:...

plik doc

Historia wychowania - pytania i odpowiedzi

Są to takie sprawdzające pytania, z historii wychowania, ale można na ich podstawie bardzo fajnie ogarnąć materiał.
      Czym był pentatlon i jakie ćwiczenia obejmował? Dyscyplina sportowa, pięciobój w skład którego wchodziły: biegi, skoki, rzuty dyskiem, oszczepem oraz zapasy.       Na czym polegało w starożytnej Grecji dążenie do osiągnięcia w wychowaniu młodzieży ideału kalokagatii? Kalokagatia – ideał wychowawczy (kalos – piękny, agahtos – dobry). Po...

plik doc

teoretyczne podstawy wychowania


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STUDIA NIESTACJONARNE PRZEDMIOT: Teoretyczne Podstawy Wychowania Temat pracy: Proszę scharakteryzować metody indywidualne i grupowe, techniki, formy i zasady wychowania. Przestrzeganie, których zasad (proszę wybrać 3), uznał, /aby Pani/Pan, za priorytetowe w wychowaniu dzieci i młodzieży. Proszę uzasadnić wybór....

plik docx

biomedyczne podstawy rozwoju


BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA 1. Człowiek i przyroda. 2. Człowiek jako istota biologiczna. 3. Pojęcie i czynniki rozwoju fizycznego. 4. Czynniki endogenne. Czynniki genetyczne. Czynniki niegenetyczne. 5. Czynniki egzogenne w życiu płodowym. Choroby matki.  Tryb życia matki w okresie ciąży. Zatrucia związkami chemicznymi. Szkodliwe rodzaje promieniowania. Wady i choroby płodu. 6. Czynniki egzogenne w życi...

plik docx

Funkcje i zagrożenia współczesnej rodziny


Temat: Funkcje i zagrożenia współczesnej rodziny  

     Rodzina jest środowiskiem życia niemal każdego człowieka oraz instytucja ogólnoludzką spotykaną we wszystkich epokach i kulturach. Stanowi integralną część każdego społeczeństwa, a zarazem jego najmniejszą i podstawową komórkę.  Jest najważniejszą grupą społeczną. Dla człowieka jest tzw. grupą podstawową, tzn. grup...