plik doc

metody nauczania


Klasyfikacja metod Nauczania W. M. Francuz: Dydaktyka przedmiotów zawodowych. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy studiów pedagogicznych w wyższych uczelniach technicznych. Politechnika Krakowska, Kraków 1995 s. 31 Klasyfikacja metod nauczania według autorów wybranych opracowań pedagogicznych:       wg K. Sośnickiego       podające       poszukujące       dyskusyjne       wg Cz. Kupisiewicza oparte na:...

plik doc

Historia wychowania - pytania i odpowiedzi

Są to takie sprawdzające pytania, z historii wychowania, ale można na ich podstawie bardzo fajnie ogarnąć materiał.
      Czym był pentatlon i jakie ćwiczenia obejmował? Dyscyplina sportowa, pięciobój w skład którego wchodziły: biegi, skoki, rzuty dyskiem, oszczepem oraz zapasy.       Na czym polegało w starożytnej Grecji dążenie do osiągnięcia w wychowaniu młodzieży ideału kalokagatii? Kalokagatia – ideał wychowawczy (kalos – piękny, agahtos – dobry). Po...

plik doc

teoretyczne podstawy wychowania


WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STUDIA NIESTACJONARNE PRZEDMIOT: Teoretyczne Podstawy Wychowania Temat pracy: Proszę scharakteryzować metody indywidualne i grupowe, techniki, formy i zasady wychowania. Przestrzeganie, których zasad (proszę wybrać 3), uznał, /aby Pani/Pan, za priorytetowe w wychowaniu dzieci i młodzieży. Proszę uzasadnić wybór....

plik docx

biomedyczne podstawy rozwoju


BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA 1. Człowiek i przyroda. 2. Człowiek jako istota biologiczna. 3. Pojęcie i czynniki rozwoju fizycznego. 4. Czynniki endogenne. Czynniki genetyczne. Czynniki niegenetyczne. 5. Czynniki egzogenne w życiu płodowym. Choroby matki.  Tryb życia matki w okresie ciąży. Zatrucia związkami chemicznymi. Szkodliwe rodzaje promieniowania. Wady i choroby płodu. 6. Czynniki egzogenne w życi...

plik docx

Funkcje i zagrożenia współczesnej rodziny


Temat: Funkcje i zagrożenia współczesnej rodziny  

     Rodzina jest środowiskiem życia niemal każdego człowieka oraz instytucja ogólnoludzką spotykaną we wszystkich epokach i kulturach. Stanowi integralną część każdego społeczeństwa, a zarazem jego najmniejszą i podstawową komórkę.  Jest najważniejszą grupą społeczną. Dla człowieka jest tzw. grupą podstawową, tzn. grup...

plik rtf

cele światopoglądowe uczenia się

cele ,dydaktyka
1.ŚWIATOPOGLĄDEM nazywamy zbiór przekonań,postaw norm danej jednostki dotyczących jej miejsca i roli w świecie,w społeczeństwie.Jest to także system twierdzeń dotyczących natury świata,sensu życia,jest to swoisty pogląd na świat 2.CELE ŚWIATOPOGLĄDOWE UCZENIA SIĘ DOTYCZĄ stosunku ucznia do przyswajanej przez niego wiedzy,jej wartości,pożyteczności oraz wykorzystywania jej w życiu codziennym. WIEDZA jest tu rozumiana jako WSZYSTKIE wiadomości,jak najszersze poglądy na przyr...