plik odt

TyfloglottodydaktykaTyfloglottodydaktyka
Tyfloglottodydaktyka jest to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem języków obcych w środowisku osób niewidzących i słabowidzących.
Termin tyfloglottodydaktyka pochodzi od profesora zwyczajnego Tomasza Krzeszowskiego, pracownika Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW.
Wielkim a
utorytetem w dziedzinie nauczania języka angielskiego niewidomych jest
również
profesor...

plik docx

ściąga z metodologi

podstawowe zagadnienia z metodologi badań pedagogicznych

Pozna nie przygodne a poznanie naukowe-człowiek rodząc się poznaje otoczenie, poznanie to wystarcza do życia w społeczeństwie, nazwiemy to poznaniem przygodnym lub naturalnym. Wynikiem poznania potocznego jest wiedza potoczna a naukowego naukowa. Nauka funkcjonuje w znaczeniu dydaktycznym.

plik docx

edukacja w Danii

Edukacja, system kształcenia w Danii

OBOWIĄZEK  SZKOLNY

Trwa 10 lat od 6-16rż.  Na obowiązkowe kształcenie składa się szkoła podstawowa i szkoła średnia pierwszego stopnia.

ZARZĄDZANIE I NADZÓR NAD OŚWIATĄ

plik docx

bezpieczeństwo dziecka

potrzeby dziecka

Potrzeby dziecka zdrowego i chorego.

Każdy z nas ma swoje potrzeby. Każdy dąży do ich realizacji i zaspokojenia. Abraham Maslow opracował tzw. piramidę potrzeb. Na dole piramidy znajdują się potrzeby najbardziej podstawowe, które tr...