plik pdf

Pedagogika jako samodzielna dyscyplina naukowa w XIX wieku


3. Warunki wyodrębniania się pedagogiki jako samodzielnej dyscypliny naukowej (XIX wieku) Rozwój pedagogiki był dwutorowy. Był on związany bezpośrednio z praktyką szkolną i polityką oświatową oraz z rozwojem filozofii i nauki, a także ideologii społecznej. Niekiedy oba te nurty ściśle były powiązane w działalności osób i instytucji (np. J. H. Pestalozzi, A. Makarenko, Komisji Edukacji Narodowej, itd.). Niekiedy teoria pedagogiczna rozwijała się niezależnie od praktyki i zyskiwała znaczeni...

plik docx

pordnictwo wirtualne


1     Media, w tym także Internet, wywierają wpływ na wszystkie dziedziny życia ludzkiego. Trudno wyobrazić sobie dzień bez komunikacji online, bez dokonywania zakupów internetowych, śledzenia wydarzeń z kraju i ze świata, a nawet uczenia się za pomocą komputera lub telefonu. Media służą celom utylitarnym np. rozrywce, jednakże stwarzają też przestrzeń do rozwoju, edukacji a nawet rehabilitacji. Współczesne społeczeństwo określa się mianem społeczeństwa sieci, człowieka zaś nazyw...

plik docx

Pojęcie diagnozy


    Pojęcie diagnozy W języku greckim „diagnoza” oznacza: rozróżnienie, osądzanie. Pierwotnie pojęcie to utożsamiane było ustalaniem patologicznego stanu organizmu, z czasem zaczęło ono oznaczać ogólne określanie stanu zdrowia osobny. Wyrosłe z medycyny, pojęcie diagnozy przez wiele stuleci funkcjonowało właściwie jedynie na jej gruncie. Nawet obecnie w niektórych opracowaniach encyklopedycznych pod hasłem „diagnoza” podaje się znaczenie: „rozpoznanie choroby na podstaw...

plik odt

TyfloglottodydaktykaTyfloglottodydaktyka
Tyfloglottodydaktyka jest to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem języków obcych w środowisku osób niewidzących i słabowidzących.
Termin tyfloglottodydaktyka pochodzi od profesora zwyczajnego Tomasza Krzeszowskiego, pracownika Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW.
Wielkim a
utorytetem w dziedzinie nauczania języka angielskiego niewidomych jest
również
profesor...

plik docx

ściąga z metodologi

podstawowe zagadnienia z metodologi badań pedagogicznych

Pozna nie przygodne a poznanie naukowe-człowiek rodząc się poznaje otoczenie, poznanie to wystarcza do życia w społeczeństwie, nazwiemy to poznaniem przygodnym lub naturalnym. Wynikiem poznania potocznego jest wiedza potoczna a naukowego naukowa. Nauka funkcjonuje w znaczeniu dydaktycznym.

plik docx

edukacja w Danii

Edukacja, system kształcenia w Danii

OBOWIĄZEK  SZKOLNY

Trwa 10 lat od 6-16rż.  Na obowiązkowe kształcenie składa się szkoła podstawowa i szkoła średnia pierwszego stopnia.

ZARZĄDZANIE I NADZÓR NAD OŚWIATĄ