ikona pliku doc

pedagogika notatki

naturalizm pedagogiczny, socjologizm pedagogiczny, pragmatyzm pedagogiczny, pedagogika kultury, antypedagogika, JAN AMOS KOMENSKY, FLORIAN ZNANIECKI, JOHANN FRIEDRICH HERBART, JAN JAKUB ROUSSEAU, EMILE DURKHEIM, JOHN DEWEY .


  547 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 547
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 37.00 kB.


NATURALIZM czy też inaczej Pajdocentryzm, to ruch, któremu początki dał francuski filozof i pedagog Jan Jakub Rousseau, głosząc tezę swobodnego wychowania zgodnego z natura dziecka. Naturalizm pedagogiczny odkrywał dziecko, jego potrzeby, zainteresowania, ograniczając rolę wychowawcy do czuwania nad jego rozwojem badań nad zróżnicowaniem indywidualnym dzieci. W Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku pedagogika naturalistyczna przyjęła nazwę progresywizmu, którego inicjatorem był Jon Dewey. Progresywizm stał się początkiem dużego ruchu nowatorskiego zwanego nowym wychowaniem, a razem z nim zaczęły powstawać liczne szkoły eksperymentalne.
PEDAGOGIKA KULTURY — dział pedagogiki, którego zadaniem jest kształcenie osobowości przez dobra kultury. Człowiek tworzy kulturę, ale i kultura tworzy człowieka, dlatego potrzebne jest zarazem wychowanie do kultury, jak i przez kulturę. Przez to człowiek odróżnia się od innych stworzeń i staje się człowiekiem.
SOCJOLOGIZM PEDAGOGICZNY – nurt pedagogiczny rozwijający się od XIX w. Uzależniał istotę procesu wychowania od warunków środowiska społecznego w którym przebiega.
Socjologizm pedagogiczny był przeciwieństwem pedagogiki naturalistycznej, która na pierwszym miejscu stawiała indywidualność jednostki. Traktował wychowanie jako uspołecznianie jednostki. Nie brał pod uwagę możliwości przeciwstawienia się jednostki siłom społecznym. Nie uwzględniał czynników takich jak warunki ekonomiczne, biologiczne, czy wartości wyznawane przez jednostkę.
Przedstawiciele: Emile Durkheim, Florian Znaniecki, Paul Natorp, Helena Radlińska, Ryszard Wroczyński.
PROGRESYWIZM PEDAGOGICZNY (eksperymentalizm, nowe wychowanie), prąd pedagogiczny
szeroko rozpowszechniony w pedagogice amerykańskiej w I poł. XX w., zakładający postęp
w wychowaniu w oparciu o psychologizm pedagogiczny. Progresywiści kładli nacisk na konieczność 
dostosowania oddziaływań wychowawcz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 37.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!