ikona pliku doc

pedagogika notatki

notatka


ocena: 4.0, 7
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 97.00 kB.


Zagadnienia do egzaminu Przedmiot: Metodologia badań społecznych
      Metodologia badań społecznych – charakterystyka, znaczenie.
Metodologia nauk – metonauka, wiedza na temat tego, jak powinno się przeprowadzać badania.
 system jasno określonych reguł i procedur, do których odwołują się badania będące podstawą ewaluacji wiedzy.
Metodologia nauk pedagogicznych – nauka o metodach działalności naukowej obejmująca sposoby przygotowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz opracowanie ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i piśmie osiągnięć nauk.
      a) metodologia dostarcza reguł komunikowania
podstawową funkcją metodologii jest pomaganie ślepcowi w „ patrzeniu”, ułatwianie komunikowania się badaczy, których łączy lub którzy chcą, aby ich łączyło wspólne doświadczenie. Dzięki ujawnianiu reguł metodologii, sprawianiu, że jest ona publiczna i dostępna tworzy się podstawa do powtarzania badań i ich konstruktywnej krytyki. Replikacja- czyli powtarzanie badań dokładnie w taki sam sposób, w jaki przewidzieli je badawcze i naukowcy – ma chronić przed niezamierzonymi błędami i oszustwami.
      b) metodologia dostarcza reguł wnioskowania
głównym narzędziem podejścia naukowego (też rejestrowania faktów) jest logika – system reguł wnioskowania pozwalających na wyprowadzanie rzetelnych wniosków z zaobserwowanych faktów. Procedury logiczne mają formę ściśle powiązanych ze sobą twierdzeń, wzajemnie się wspomagających. Stosując logikę jako podstawę naukowego myślenia, metodologia nauki powiększa wewnętrzną spójność twierdzeń formułowanych przez naukę. Fundamentalna dla podejścia naukowego logika – tj. badanie podstaw i zasad wnioskowania – jest obecna w korzeniach naz wielu dziedzin badań.
Metodologia wymaga zatem kompetencji w logicznym wnioskowaniu oraz analizowaniu.      
c) metodologia dostarcza reguł intersubiektywności
Wyjaśnia akceptowane kryteria
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 97.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!