ikona pliku doc

PEDAGOGIKA notatki

PEDAGOGIKA OGÓLNE MATERIAŁY


  85 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 85
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 196.00 kB.


Pedagogika – nauka czy filozofia wychowania
wybrane fragmenty artykułu J. Rutkowiak ,,Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji, str. 16- 24, w: Odmiany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Ofi. Wyd. IMPULS, Kraków 1995
Pedagog jako wędrowiec jednej drogi poznawczej
Pedagog - wędrowiec, który ma przed sobą jedną drogę i posuwa się po niej, pozwalając prowadzić się i pozostając w przeświadczeniu, że kierunek poznawczy jest odpowiedni i wiedzie do właściwego celu, poddaje się pewnej jakości i uznaje jej dominację nad sobą. W pedagogice ostatnich dziesięcioleci za jakość taką uznawano naukę, co owocowało podejmowaniem wysiłków na rzecz budowania naukowej pedagogiki. Była ona wzorowana na przyrodoznawstwie, z gromadzeniem danych obserwacyjnych, statystycznym ich ujmowaniem, formułowaniem uogólnień i wypracowywaniem zaleceń technicznych, na jakich opierano konstruowanie metody skutecznego - jakoby - oddziaływania wychowawczego oraz - tak zwanego - efektywnego kształcenia. Ten sposób myślenia mieszczący się w obszarze kultury pozytywistycznej, opierano na społecznym autorytecie nauki. Jednak krytyka nauki, uznawana za największe wydarzenie poznawcze końca dwudziestego wieku, wywołała krytyczną refleksję także i nad naukową pedagogiką. Aktualny stan wiedzy nie przekreśla - rzecz jasna - możliwości dalszego uprawiania badań pedagogicznych jako naukowych, problem natomiast leży w tym, czy można je traktować nadal jako jedynie wartościową drogę poznawania wychowania, czy też jest to tylko jedna z wielu dróg.
Osłabianie znaczenia pedagogiki naukowej nie oznacza, iż przestał istnieć problem monopedagogiki jako jedynej drogi poznawczej. Przeciwnie, zwolennicy monomyślenia kierują uwagę ku sile innych autorytetów, będących podstawą budowania innego, lecz nadal jedynego tylko gościńca. I tak nazywa się pedagogikę humanistyczną, bądź katolick
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 196.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!