plik doc

Psychologiczne skutki fizycznego upośledzenia funkcji organizmu

Psychologiczne skutki fizycznego upośledzenia funkcji organizmu
Psychologiczne skutki fizycznego upośledzenia funkcji organizmu Praca ta ma swój początek w zdefiniowaniu pojęcia niepełnosprawności ruchowej.. Jest ona stanem człowieka znajdującego się w sytuacji obniżonych możliwości motorycznych ciała. Niepełnosprawność i uszkodzenia są wymiarami wyodrębnionymi w Klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia. Narządy ludzkiego organizmu mogą wykonywać czynności na różnym poziomie, dokładnie l...

plik doc

Psychologiczne skutki fizycznego upośledzenia funkcji organizmu

praca na temat Psychologiczne skutki fizycznego upośledzenia funkcji organizmu
Psychologiczne skutki fizycznego upośledzenia funkcji organizmu Praca ta ma swój początek w zdefiniowaniu pojęcia niepełnosprawności ruchowej.. Jest ona stanem człowieka znajdującego się w sytuacji obniżonych możliwości motorycznych ciała. Niepełnosprawność i uszkodzenia są wymiarami wyodrębnionymi w Klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia. Narządy ludzkiego organizmu mogą wykonywać czynności na różnym poziom...

plik doc

konspekt szkoła specjalna

Konspekt dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
KONSPEKT ZAJĘĆ KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE MIEJSCE: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy PROWADZĄCY: …………. DATA: 7.10.2011 GRUPA: 3 ZET SP Nr 9 - UZ TEMAT DNIA: Jabłka. CELE:       Poznawcze: - Zapoznanie z wyglądem, smakiem i zapachem jabłek. - Zapoznanie z przeznaczeniem jabłek: owoc do spożycia na surowo, do ciasta, na kompot, sok, dżem. - Powtarzanie pojęcia „małe” i „duże” na po...

plik docx

Nierówności społeczne

Dostrzegalne nierówności społeczne i sposoby ich rozwiązania.

      

Tekst Konstytucji mówi, iż każdy człowiek jest równy bez względu na pochodzenie oraz status społeczny. Czy tak jest naprawdę? Czy nie spotykamy się w życiu z różnym traktowaniem ze stron innych ludzi? Wybranym przeze mnie tematem jest ocena nierówności społecznych jakie dostrzega...