plik docx

Choroby wieku dziecięcego - patologia.

- agenezja – całkowity brak narządu lub jego zawiązka - aplazja/hipoplazja – nieprawidłowy rozwój lub niedorozwój narządu - atrezja – brak otwarcia, dotyczący zwykle narządu trzewnego lub przewodu mającego światło (jelito, drogi żółciowe)

plik doc

Rola układu krwi

Referat na patologie u dr W. Radziocha
Rola układu krwi Patologia Szymon Raszka W.S.Z. w Częstochowie Pielęgniarstwo Grupa LX09 W chorobach krwi i układu krwiotwórczego dochodzi do zaburzeń wielu fizjologicznych funkcji jakie spełnia krew w organizmie człowieka:       Funkcji transportowych:       dostarczenie tkankom tlenu i substancji odżywczych       niedoboru specyficznych i niespecyficznych nośników białkowych     &...