plik doc

anoreksja i bulimia

referat z anoreksji i bulimii na profilaktykę
Anoreksja to najlepiej opisane i zbadane schorzenie z kręgu zaburzeń odżywiania. Mimo to istnieje niewiele polskich stron internetowych w sposób wyczerpujący opisujących zagadnienia związane z tą chorobą. Na naszej stronie chcemy zebrać możliwie najwięcej informacji dotyczących anoreksji, i przedstawić je w jak najbardziej przystępnej formie. Tak, aby każdy znalazł tu odpowiedź na dręczące go pytania. Anoreksja dotyczy przede wszystkim kobiet....

plik doc

Patologie społeczne

Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne.
      Omów relatywizm definicji patologii społecznej. to samo zdanie jest w jednej sytuacji prawdziwe, a w innej jest kłamstwem. Wg Adama Podgóreckiego Patologia społeczna, to ten rodzaj zachowania, ten typ instytucji, ten typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego, czy ten rodzaj struktury, niedającej się pogodzić sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami, które w danej społeczności są akceptowane. Uzupełnienie: - występow...

plik doc

Patologia społeczna całość

Zestaw odpowiedzi na egzamin z patologii społecznej UŚ :)
2Dewiac ja uję struktyral oznacz społ dezorganiz, stan zakłóc równowa społ, czego przejaw jest osłab więzi społ, utrudnien w realiz pewn wart i potrzeb, zachw syste norm, oraz nieskuteczn kontrol społ dew uj kultur Cloward i Olin zakład, że tworz się podkul,mając wpływ na socjaliz jednostk, zależ od tego czy jednost przypis swoje niepowodz wła...

plik doc

Zjawisko agresji i przemocy

Wstępne opracowanie zjawiska agresji i przemocy ze szczególnym nastawieniem na przemoc w rodzinie.
      Współczesny świat oferuje nam- ludziom niesamowite możliwości. Możemy podróżować coraz szybciej, coraz dalej, w wielu aspektach życia wspomagamy się elektroniką, wymyślnymi technologiami. Jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym, a co za tym idzie musimy przede wszystkim „mieć”, to z kolei powoduje pragnienie posiadania wszystkiego co najlepsze, najmodniejsze, najbardziej...

plik doc

Psychospołeczne czynniki samobójstw

slajd z wykładów
UNIWERSYTET GDAŃSKI ATENEUM – SZKOŁA WYŻSZA dr Marcin Szulc Psychologiczne uwarunkowania zachowań suicydalnych w okresie adolescencji       epidemiologia i diagnostyka zjawiska Epidemiologia zjawiska Samobójstwem nazywamy takie świadome zachowanie jednostki, którego przynajmniej jednym z bezpośrednich celów jest pobawienie siebie życia (Pospiszyl, 2008) 1. Pomimo tego, że samobójstwo bywa aktem wysoce racjonalnym osobie towarzyszy znaczna ambiwalencj...

plik doc

szkoła środowiskowa

Szkoła środowiskowa
SZKOŁA ŚRODOWISKOWA Def. wg K. Czajkowskiego, J. Mikulskiego, M. Winiarskiego, J. Wołczyka szkoła środowiskowa to placówka dydaktyczno- wychowawcza, która przyjęła sobie rolę inspiratora i koordynatora poczynań i oddziaływań środowiska wychowawczego, współdziała z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, współpracuje z zakładami pracy, placówkami kulturalnymi, stosując odpowiednie formy działania organizuje dzieciom i młodzieży czas wolny, umożliwia kształtowanie zai...