ikona pliku doc

Pastorałka teatr TV notatki

Pastorałka konspekt leakcji z teatrem tv do zrealizowania w Szkole Podstawowej.


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 64.00 kB.


Jak powstaje widowisko teatralne?
Po obejrzeniu „Pastorałki”
Scenariusz z wykorzystaniem metody plakatu i mapy myśli                   2 x 45 min
■ Odniesienia do podstawy programowej:
Uczeń:
– identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (I.1.3),
– korzysta z informacji zawartych w encyklopedii (I.2),
– rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała) (I.3.5),
– wyraża swój stosunek do postaci (II.1.3),
– dostrzega swoistość artystyczną dzieła (II.2.1),
– odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości (II.2.2),
– odróżnia realizm od fantastyki (II.2.3),
– wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (gra aktorska, scenariusz, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty) (II.2.6),
– wyodrębnia elementy dzieła telewizyjnego (II.2.7),
– wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych, potrafi nazwać ich tworzywo (ruchome obrazy, warstwa dźwiękowa) (II.2.8),
– omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia (II.2.9),
– charakteryzuje i ocenia bohaterów (II.2.10),
– odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym (II.3.1),
– odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (II.4),
– tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie z dialogiem, zaproszenie (III.1.5),
– sporządza plan odtwórczy wypowiedzi (III.1.7),
– uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je (III.1.8),
– pisze poprawnie pod względem ortograficznym (III.2.5),
– poprawnie używa znaków interpunkcyjnych (III.2.6),
– operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych ([...] dom, rodzina [...]) (III.2.7).
■ Cele lekcji:
Uczeń:
– posługuje się terminami związanymi z teatrem: spektakl, scenografia, reżyser, sufler, adaptacja, i używa ich w wypowiedzi ustnej,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 64.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!