plik pdf

Parkinson objawy

Objawy
Praktyczne rady dla osób z choroba Parkinsona DrŜenie Jest to jeden z ruchów mimowolnych spotykanych w schorzeniach układu nerwowego. W chorobie Parkinsona drŜenie moŜe pojawiać się w niektórych porach dnia. MoŜe teŜ być stałe i okresowo się nasilać. Wysiłek fizyczny i silne emocje zwiększają drŜenie. Praktyczne sugestie: - w razie większego drŜenia odpręŜ się psychicznie, usiądź, rozluźnij ramiona i plecy, oddychaj głęboko - wskazane są regularne zabiegi masaŜu - poproś lekarza lub...

plik odt

choroba parkinsona opis krotko

krotki opis choroby parkinsona
OPIS CHOROBY Choroba Parkinsona Choroba Parkinsona jest nieuleczalnym schorzeniem neurologicznym. Powoduje ją zwyrodnienie części mózgu zwanej istotą czarną w wyniku starzenia się. Choroba polega na stopniowym zanikaniu komórek nerwowych odpowiedzialnych za wytwarzanie dopaminy - związku chemicznego, który jest przekaźnikiem miedzy komórkami nerwowymi odpowiadającymi za kontrolę ruchu. W wyniku tego stężenie dopaminy maleje i przy obumarciu około 70-80% kom...

plik docx

choroba parkinsona

praca zawiera wszystko na temat choroby parkinsona.

Choroba Parkinsona jest nieuleczalną i postępującą chorobą zwyrodnieniową ośrodkowego układu nerwowego zaliczaną do chorób układu pozapiramidowego. Częściej dotyka mężczyzn. Średni wiek zachorowania wynosi  ok. 58 lat, a ryzyko wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem. Choroba polega na stopniowym zaniku komórek nerwowych istoty czarnej śródmózgowia, produkujących substancję zwaną dopaminą, odpowiedzialną z...

plik doc

Ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie Parkinsona

Praca zawiera opis ćwiczeń w chorobie Parkinsona.
Spis treści: Wstęp. Choroba Parkinsona ? dolegliwości i objawy. Leczenie i rehabilitacja. Przykłady ćwiczeń. Ćwiczenia oddechowe ? cel i zadania. Przykłady ćwiczeń oddechowych. Chód i zasady nauki chodzenia. Zakończenie. Literatura. 1. Wstęp. Starzenie się organizmu ludzkiego jest procesem nieuniknionym i dotyczy każdego z nas. Starość w...