plik docx

parazytologia referat

refarat parazytologia

Ewelina Komisarczyk

Małgorzata Zawartka                                                  

PODSTAWOWE POJĘCIA- PARAZYTOLOGIA

Parazytologia nauka o pasożytach (

plik odt

szczepionki

Kalendarz szczepień
Anna Małek SZCZEPIONKI I IMMUNOPROFILAKTYKA Ochronę przed chorobami zakaźnymi można osiągnąć podając gotowe przeciwciała (lub komórki odpornościowe, ale to jest rzadko stosowane) skierowane przeciwko określonemu czynnikowi infekcyjnemu. Takie postępowanie zwane jest immunizacją bierną. Uzyskana w ten sposób odporność jest natychmiastowa, ale trwa tylko tak długo, jak długo w organizmie utrzymują się przeniesione przeciwciała. Przeciwciała te mogą być pochodzenia ludz...

plik docx

problemy pacjenta ze swierzbem

studium przypadku pacjenta ze swierzbem

Przypadek II

Mężczyzna, lat 30, został przyjęty na oddział dermatologiczny z powodu utrzymującego się od kilku tygodni świądu, który nasilał się w godzinach nocnych, oraz rozsianych zmian skórnych. Przy przyjęciu stwierdzono zmiany o typie obrzękow...

plik doc

zakazenia szpitalne

zakazenia szpitalne
ZAKAŻENIA SZPITALNE - DANE OGÓLNE I PODSTAWA PRAWNA mgr Katarzyna Salik, mgr Anna Stodolak REGULACJE PRAWNE W UNII EUROPEJSKIEJ Decyzją z dnia 22 grudnia 1999 powołano europejskie centrum epidemiologiczne. Zgodnie z tą decyzją zasady prowadzenia nadzoru mają charakter indywidualny w każdym z państw członkowskich, a nadzór nad poszczególnymi jednostkami chorobowymi powinien być dostosowany do ich charakterystyki i powinien uwzględniać względy ekonomiczne (porówn...

plik doc

pytania z mikologii i parazytologii

opracowane pytania z mikologii i parazytologii
1.Zarodziec zimnicy powoduje: malaria 2.W skórze człowieka pasożytuje: Leishmania tropica 3.Drogą pokarmową do organizmu człowieka dostaje się: Toxoplasma gondii i enteroameba  gingivalis 4.Żywicielem ostatecznym Plasmodium vivax jest: komar     5.Naturalną odporność na flukonazol ma: Candida krusei 6.Do jakiej kategorii zakażeń grzybami należy dieta: zewnętrznych 7.POChP i „mouth astma” to symptomy mogące świadczyć o grzybicy: układu o...