ikona pliku docx

Państwowe i prywatne ZOZ notatki

Przydatne dla osób z kierunku Opiekun Medyczny na zajęcia z podstaw działalności gosopodarczej


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.12 kB.


PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 15.02.2015

ZOZ:

ZOZ wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych. Utworzony i utrzymywany w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

ZOZ jest:

Szpital, ZOL, ZPO, sanatorium, hospicjum stacjonarne, inny nie wymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 1. Przychodnia, poradnia, ośrodek zdrowia
 2. Pogotowie ratunkowe
 3. Medyczne laboratorium diagnostyczne
 4. Zakład rehabilitacji leczniczej
 5. Żłobek
 6. Stacja sanitarno epidemiologiczna
 7. Pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji
 8. Jednostka organizacyjna publicznej służby krwiodastwa

ZOZ może być utworzony przez:

 1. Ministerstwo lub centralny organ administracji rządowej
 2. Jednostką samorządu terytorialnego
 3. Kościół i związek wyznaniowy
 4. Osobę fizyczną i osobę prawną
 5. Spółkę niemającą osobowości prawnej
 6. Fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie

NZOZ,PZOZ

 1. Działalność może być prowadzona w formie:
 2. Jednostki stanowiącej własność osoby fizycznej
 3. Wyodrębnionej działalności kościoła, fundacji itp.
 4. Spółki osobowej lub zo.o, S.A.
 5. Spółdzielni
 6. Samodzielnego Publicznego ZOZ

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, związane z:

 1. Badaniem i poradą lekarską
 2. Leczeniem
 3. Badaniem i terapią psychologiczną
 4. Rehabilitacją leczniczą
 5. Opieką nad zdrowym dzieckiem
 6. Opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem
 7. Badaniem diagnostycznym, w tym z analizą medyczną
 8. Pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi
 9. Opieką paliatywno hospicyjną
 10. Orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia
 11. Czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji
 12. Czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 13. Zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne.

Świadczenia mogą być udzielane przez: ZOZ oraz osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub GPL, GPPiP.

Świadczenia mogą być udzielane:

- bezpłatnie

- za częściową odpłatnością

- odpłatne.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA zawiera:

 1. Oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.12 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!