ikona pliku docx

Outsorcing notatki

Refetat dotyczący Outsorcingu


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.63 kB.


Outsourcing pracowników IT
W mojej pracy chciałbym się skupić na pojęciu outsourcingu pracowników branży informatycznej. Omówić zasadę działania, korzyści płynące z tego rozwiązania oraz rozwój tej metody pracy.
Najpierw chciałbym przedstawić ogólną definicję outsourcingu, gdyż nie jest to tylko pojęcie związane ściśle z informatyką. Otóż outsourcing w znaczeniu ogólnym oznacza przekazanie zadania do wykonania tak zwanym zewnętrznym podwykonawcom. Celem tegoż rozwiązania jest zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów poniesionych przy realizacji jakiegoś projektu. To rozwiązanie bardzo szybko zyskuje popularność gdyż żadna firma nie zatrudnia ludzi z każdej dziedziny wiedzy, a pojedynczy człowiek nie może znać się na wszystkim. Najczęściej oddawanymi w outsourcing dziedzinami są:
    Administracja funkcji kadrowych
    Szkolenia
    Administracja systemów informatycznych
    Finanse i rachunkowość
    Audyt wewnętrzny
    Podatki
    Zarządzanie środkami trwałymi
    Zaopatrzenie
    Zarządzanie wydrukiem dokumentami
    Obsługa klientami
Teraz przejdę do kluczowego zagadnienia mojej pracy czyli outsourcingu wykorzystywanego przez firmy do wypożyczania pracowników informatycznych. Outsourcing informatyczny to wykorzystanie wiedzy i zasobów materialnych zewnętrznych firm z branży IT. Istnieją dwa rodzaje outsourcingu IT . Outsourcing pełny polegający na tym, że firma outsourcingowa przejmuje całą infrastrukturę informatyczną firmy. Outsourcing selektywny natomiast polega na przekazaniu niektórych obszarów IT firmie zewnętrznej „Wypożyczanie” pracowników IT jest bardzo popularne w USA czy w krajach Europy Zachodniej jednak w Polsce to rozwiązanie było mało popularne. Jednak dynamika wzrostu zainteresowania outsourcingiem jest bardzo duża świadczą o tym dane z raportu „Computerworld TOP2000” gdzie wykazano, że wartość rynku usług outsourcingu IT w 2015 roku wyniósł 2,08 miliarda złotych natomiast już rok później wartość rynku to już 2,37 miliarda złotych, czyli wzrost o 14%. Dlaczego outsourcing informatyczny tak szybko zyskuje na popularności składa się na to wiele korzyści płynących z tego rozwiązania. Pierwszym i chyba najważniejszym kryterium jest aspekt finansowy, ponieważ nie trzeba utrzymywać całego działu informatycznego. Następną korzyścią jest brak potrzeby angażowania się w zadania nie związane z podstawową działalnością firmy. Kolejną zaletą jest możliwość realizowania zróżnicowanych projektów, a także nabycie praw majątkowych i autorskich do owoców działań pracowników outsourcingowych. Duży wpływ na decyzję firm o skorzystaniu z outsourcingu ma też wygoda, ponieważ firmy mogą korzystać z usług

świetnie przygotowanych specjalistów z danej dziedziny. Również firmy nie muszą się martwić zarządzaniem zespołem informatyków Rozwiązanie to posiada również wady pierwszą jest możliwość wycieku poufnych danych. Następnie pogorszenie standardu świadczonych usług. Jednak zalety w dużej mierze rekompensują wady. Ważne jest też, aby klient odpowiednio sprecyzował swoje wymagania co do firmy outsourcingowej. Z outsourcingu IT korzystają duże międzynarodowe firmy oraz polskie przedsiębiorstwa. Obecnie Polska jest jednym z liderów rynku outsourcingowego w Europie Środkowo-Wschodniej składa się na to kilka rzeczy. Pierwszą najważniejszą jest to że polskie formy outsourcingowe posiadają dobrze wykształconych, doświadczonych i posługujących się wieloma językami pracowników. Drugim powodem jest to, polscy pracownicy są otwarci na zmianę miejsca zamieszkania. Outsourcingowi podlegają w największym stopniu etaty o podłożu technicznym: programiści, administratorzy sieci IT, testerzy oprogramowania czy pracownicy help desku. Bardzo często „wypożyczani” są pracownicy na stanowiska kierownika projektu czy architektów rozwiązań IT.
Marcin Kurpiel s32149
Informatyka rok IV semestr 7
Przedmiot: Informatyczne systemy zarządzania
Prowadzący: doc. Dr Justyna Stasieńko
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.63 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!