ikona pliku doc

otępienie-praca zaliczeniowa z bibliografią notatki

definicja, opieka nad chorym z otępieniem, przyczyny otępienia


  1337 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1337
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 50,00 kB.


Otępienie jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym, w którym zaburzone są takie wyższe funkcje korowe, jak: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język i ocena. Świadomość nie jest zaburzona. Uszkodzeniu funkcji poznawczych towarzyszy zwykle, a czasami je poprzedza, obniżenie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi, społecznymi, zachowaniem i motywacją. Taki zespół objawów występuje w chorobie Alzheimera, w otępieniu naczyniopochodnym i innych stanach pierwotnie lub wtórnie wpływających na mózg. Otępienie powoduje znaczący spadek funkcji intelektualnych i zwykle wpływa na podstawowe aktywności życiowe, jak: mycie się, ubieranie, jedzenie, higienę osobistą, wydalanie i czynności higieniczne. Przejawy tego spadku zależą głównie od środowiska społecznego i kulturowego, w którym żyje pacjent. Zmiany w pełnieniu ról, jak możliwość utrzymania lub znalezienia pracy, nie powinny być stosowane jako kryteria otępienia, z powodu dużych różnic kulturowych oraz częstych, uwarunkowanych zewnętrznie, zmian w dostępności pracy. Otępienie, jeśli nie jest nawet najczęstszym schorzeniem psychicznym podeszłego wieku, to z pewnością najpoważniejszym. 10% ludzi powyżej 65 roku życia cierpi z powodu otępienia, przy czym co najmniej u połowy z nich jest ono głębokie. Tylko 20% starych ludzi z otępieniem znajduje pomoc w instytucjach państwowych. Podstawowe objawy kliniczne otępienia spowodowane przewlekłym, rozległym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego to: upośledzenie sprawności umysłowej i pamięci, zwłaszcza świeżej, oraz dezorientacja, bez zaburzeń świadomości. Objawy te mają charakter trwały. W większości opisów klinicznych otępienia podkreśla się jego podstępny początek, przewlekły i postępujący przebieg oraz nieodwracalność. Są jednak wyjątki od tej reguły; zdarza się cza
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 50,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!