ikona pliku doc

oświecenie w polsce notatki

oswiecenie


  225 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 225
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 2.73 MB.


świecenie obejmuje swoim zakresem całokształt zjawisk i procesów zachodzących w Europie w XVIII wieku nazwa upowszechniła się na terenie niemieckim (Aufklärung ), we Francji natomiast epokę tę określa się jako wiek filozoficzny. Nowe tendencje pojawiające się najpierw w Anglii widoczne są przede wszystkim w rozkwicie nauk przyrodniczych, licznych odkryciach w tej rodzinie, takich jak teoria rozszczepienia światła i przyciągania ciał Newtona. W Anglii pierwsze przejawy nowego prądu pochodzą jeszcze ze schyłku XVII w. Rok 1688 to ?bezkrwawa rewolucja?, która utwierdziła parlamentaryzm i demokrację oraz uczyniła z Anglii wzorcowy kraj dla reszty oświeconej Europy. W następnym roku ukazał się List o tolerancji Johna Locke?a - pierwsze z dzieł tego filozofa, które zawiera w zarysie cały program oświecenia. Za początkową datę oświecenia we Francji przyjmuje się rok 1715 ? datę śmierci Ludwika XVI. Na czele oświecenia stały dwie wartości, epoki: rozum i natura. Ten pierwszy pojmowany był jako właściwa człowiekowi, uniwersalna zdolność odróżnienia prawdy i fałszu. Był przeciwstawny tradycjonalistycznym nawykom, a przede wszystkim irracjonalnej wierze. Uznanie takiej właśnie istoty i funkcji rozumu legło u podstaw swoistego racjonalizmu oświeceniowego, znalazło wyraz w optymizmie poznawczym i przekonaniu o rozsądnym porządku świata Oświecenie, pod red. A. Skoczek, Kraków 2003, s. 12-13.. Prądy filozoficzne i kulturowe: racjonalizm, pogląd przypisujący rozumowi podstawową rolę w procesach poznawania rzeczywistości, dochodzenia do wiedzy niepodważalnej, wolnej od błędnych założeń. Za ojca nowożytnego racjonalizmu uważa się Kartezjusza, który swoje podstawowe twierdzenia na temat teorii poznania sformułował w Medytacjach o pierwszej filozofi w 1641 roku. Jego zdaniem podstawę wiedzy nie należy szukać w świecie zewnętrznym, ani na drodze wrażeń zmysłowych, ani
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 2.73 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!