ikona pliku docx

Osteoporoza notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21,87 kB.


Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu, charakteryzującą się niską masą kości, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej i w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania
   
W Polsce około 20-30% z 9 mln mężczyzn i kobiet w wieku powyżej 50 lat może być potencjalnie zagrożonych osteoporozą.
W USA, gdzie osteoporozą dotkniętych jest około 25 mln osób, odnotowuje się do 500 tys. (2%) złamań trzonów kręgów rocznie
Podział osteoporozy :
    1.Pierwotną:
    Idiopatyczną:
    -dziecięcą i młodzieńczą
    -dorosłych
b)     Inwolucyjną:
    -pomenopauzalną
    -starczą
2.Wtórną:
    -choroby nowotworowe
    -nadczynność i niedoczynność tarczycy
    -pierwotna nadczynność przytarczyc
    -choroby przewodu pokarmowego powodujące zespół złego wchłaniania
    -choroby reumatoidalne
    -cukrzyca
    -choroby nerek , watroby
    -przewlekłe stosowanie niektórych leków
    -porażenie i niedowłady
Inny podział
-uogólniona
-miejscowa
zawsze wtórna
po złamaniach
stany zapalne miejscowe
z. Sudecka
Osteoporoza idiopatyczna
Młodzieńcza- spowodowana zbyt małym przyrostem masy kostnej w stosunku do wzrostu kości na długość
Osteoporoza pomenopauzalna
Po 50 r.ż.
6x częściej u kobiet
Złamania kręgosłupa i kości promieniowej
Spowodowana spadkiem poziomu estrogenów
Osteoporoza starcza
Po 70 r. ż.
Złamania szyjki kości udowej
Spadek syntezy witaminy D
Spadek wchłaniania Ca
Wzrost aktywności przytarczyc
Wzrost poziomu PTH
Wzrost resorpcji kości
Co to jest SIŁA KOŚCI?
Czynniki genetyczne stan odżywienia
SZCZYTOWA MASA KOSTNA
Aktywność fiz. Poziom horm. płciowych
UTRATA MASY KOSTNEJ POSTĘPUJĄCA WRAZ Z WIEKIEM ZARÓWNO U MĘŻCZYZN JAK I KOBIET WYNOSI
5-10 %/ DEKADĘ
UTRATA MASY KOSTNEJ PO 20 ROKU ŻYCIA DOTYCZY
5-15% KOŚCI ZBITEJ
15-45% KOŚCI GĄBCZASTEJ
RYZYKO WYSTĄPIENIA ZŁAMAŃ SPOWODOWANYCH OSTEOPOROZĄ
PO 50-TYM ROKU ŻYCIA DOTYCZY
5% MĘŻCZYZN
15% KOBIET
W GRUPIE MŁODYCH CHORYCH Z OSTEOPOROZĄ NIEZALEŻNIE OD PŁCI CZYNNIKI RYZYKA I CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA OSTEOPOROZY SĄ ZBLIŻONE
W 1990 R. 30% Z 1,66 MLN ZŁAMAŃ SZYJKI KOŚCI UDOWEJ WYSTĄPIŁO U MĘŻCZYZN
PRZEWIDUJE SIĘ, ŻE LICZBA ZŁAMAŃ SZYJKI KOŚCI UDOWEJ WZROŚNIE DO 6,26 MLN W ROKU 2050
IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW RYZYKA OSTEOPOROZY
1.     Zaawansowany wiek (powyżej 65 roku życia), płeć kobieca
2.     Wątła budowa i niska masa ciała.
3.     Osteoporoza u matki (złamania szyjki k. udowej),
4.     Uprzednio przebyte złamanie po niskim urazie po 40 roku życia.
5.     Niska masa kostna odpowiadająca kryteriom “osteopenii" lub “osteoporozy
6.     Menopauza naturalna lub indukowana chirurgicznie poniżej 45 roku życia lub długotrwały (powyżej 6 miesięcy) brak miesiączki.
7.     Długotrwała kortykosteroidoterapia (> 6 m-cy i > 6 mg prednizonu/dz).
8.     Czynniki środowiskowe: niska podaż wapnia, zmniejszona ekspozycja skóry na światło słoneczne (niedobory wit. D), nieruchliwy tryb życia (dłuższe okresy immobilizacji), palenie tytoniu, alkoholizm, nadmierne spożycie kawy, niedożywienie.
9.     Zaburzenia widzenia i równowagi ze skłonnością do częstych upadków.
10.Choroby predysponujące do rozwoju osteoporozy wtórnej.
OBJAWY
Dolegliwości bólowe
Złamania
Spadek aktywności fizycznej
Obniżenie wzrostu
Śmiertelność kobiet w pierwszym roku
po złamaniu kości udowej
Zniekształcenia kręgosłupa spowodowane osteoporozą a dolegliwości bólowe
    Bóle dolnego odcinka pleców mogą wyprzedzać wystąpienie deformacji trzonu kręgów lub pojawiać się w okresie późniejszym nasilone przez inne przyczyny np. dyskopatię
    Zniekształcenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa częściej dają dolegliwości niż zmiany w jego odcinku piersiowym
        Typowa lokalizacja złamań                     osteoporotycznych:
    - dalsza nasada kości promieniowej,
    - trzony kręgów piersiowych i lędźwiowych,
    - żebra,
    - bliższy koniec kości udowej,
    - bliższy koniec kości ramiennej,
Do złamań w osteoporozie dochodzi w wyniku niewielkiego urazu np.:
    dźwignięcia, skłonu, upadku z „własnej wysokości”, kichnięcia a nawet samoistnie.
W konsekwencji dochodzi do powikłań, często zależny od otoczenia, np. po złamaniu bliższego odcinka kości udowej
                - 5-20% umiera w ciągu 1 roku
- 50% nigdy nie odzyska sprawności z przed urazu.
Najczęstszym złamaniem osteoporotycznym jest
złamanie kręgosłupa.
Objawia się:
    - nadmierną kyfozą piersiową( tzw. garb wdowi)
    -obniżenie wzrostu
    -zaburzenie proporcji ciała – skrócenie tułowia w stosunku do kończyn dolnych
    -ból kręgosłupa – ostry lub przewlekły
    - nadmierna lordoza szyjna
    -ograniczenie ruchomości kregosłupa
    -zmniejszenie pojemności oddechowej
    -obwisły brzuch
    -fałdy skóry na plecach w postaci „ jodełki”
W przypadku złamań
– poza próbą zahamowania utraty masy kostnej należy podjąć próbę poprawy stanu funkcjonowania pacjenta( sprawności , wydolności, koordynacji, ochrona przed upadkami)
Ocena pułapu zagrożenia złamaniem.
    Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
    2.     Radiogramy odc. piersiowego i lędźwiowego w projekcji bocznej- tylko przy podejrzeniu złamania (ok.. 50% złamań tej okolicy jest bezobjawowa).
    3.         Biochemiczne badania metabolizmu tkanki         kostnej.
    4.         Ilościowe badanie gęstości kości – densytometria, ilościowe TK (QCT), ilościowe usg (QUS).
    5.         Ocena liczby, rodzaju i mocy oddziaływania czynników ryzyka osteoporozy.
BADANIE MASY KOSTNEJ OBLIGATORYJNIE:
u kobiet powyżej 65 roku życia bez względu na obecność czynników ryzyka i u mężczyzn z czynnikami ryzyka OP;
    u kobiet po menopauzie z jednym lub wieloma czynnikami ryzyka;
    u wszystkich kobiet po menopauzie lub u mężczyzn ze złamaniem po niewielkim urazie.
LECZENIA WYMAGAJĄ
    wszystkie osoby ze złamaniami po niewielkim urazie, szczególnie kręgów, kości promieniowej czy bliższego końca k. udowej
    osoby bez złamań, obciążone jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka z masą kostną (BMD met. DEXA) poniżej minus 2. 5 T-score w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (L1-L4 lub L2- L4 i/lub w nasadzie bliższej kości udowej: BMD szyjki i/lub BMD całkowite).
LECZENIE
    Ograniczenie wpływu czynników ryzyka, optymalizację diety i stylu życia, suplementację wapnia i witaminy D, wzmożenie aktywności fizycznej, edukacja w zakresie zdrowego życia np. rezygnacja z nałogów,leczenie usprawniające, zaopatrzenie ortopedyczne, leczenie chorób wywołujących osteoporozę wtórną.
    Leczenie przeciwresorpcyjne bisfosfonianami: alendronianem, risendronianem i etydronianem,
PRAWIDŁOWE WYKONYWANIE CODZIENNYCH CZYNNOŚCI
    prawidłowa postawa
    prawidłowe siedzenie
    nie zginać tułowia
    duża ostrożność podczas skłonów w bok i obrotów
    nie wykonywać zbyt często prac związanych z unoszeniem rąk ponad głowę
    unikanie gwałtownych ruchów i skłonów
    unikanie sytuacji z narażeniem na drgania
    ochrona przed upadkiem
STYL ŻYCIA
    można ćwiczyć w domu
    najlepiej ćwiczyć w grupie
    gimnastyka dla osób starszych lub z chorobami kręgosłupa
    zalecane dyscypliny sportowe
- piesze wędrówki
- taniec - poprawia postawę i koordynację
- pływanie
STYL ŻYCIA
STYL ŻYCIA
STYL ŻYCIA
KINEZYTERAPIA
    Zależy od stanu ogólnego, stopnia zaawansow
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21,87 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!