ikona pliku docx

Osobowość notatki

Osobowość


  132 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 132
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15.98 kB.


Osobowość to stosunkowo stałe cechy, dysponujące czy właściwości jednostki, które nadają względną spójność zachowania.

Co sprawia, że ludzie zachowują się podobnie?

Co sprawia, że ludzie zachowują się różnie?

Wyjaśnienie:

Czynniki endogenne = tkwiące w samym człowieku = teorie osobowości koncentrujące na strukturach i funkcjach organizmu, w których dopatrują się łownej przyczyny zróżnicowanego zachowania ludzi.

Czynniki egzogenne = tkwiące na zewnątrz = oddziaływanie środowiska.

Zdaniem ludzi to co charakteryzuje daną osobę w jednej sytuacji, cechuje też ją w większości sytuacji:

  1. Posługujemy się „ukrytą teorią osobowości” indywidualne przekonania o współwystępowaniu pewnych cech np. określonych cech fizycznych z psychicznymi, bądź psychicznych między sobą = ukryte tzn. przekonania z reguły są niewidome.
  2. Przy opisywaniu ludzkiego zachowania zbytnio polegamy na języku cech, myślimy bardziej w kategoriach cech, a nie sytuacji = mamy 18 000 nazw cech.
  3. Skłonni jesteśmy umiejscawiać problemy w raczej ludziach niż w sytuacjach = przyczepiamy ludziom etykietki, interpretacji pojedynczych zachowań za pomocą względnie trwałych cech.
  4. Nie doceniamy subtelnych czynników sytuacyjnych, które mogą wywołać różne reakcje u różnych ludzi
  5. Widzimy pewnych ludzi w ograniczonej liczbie sytuacji = uogólniamy nasze obserwacje na inne sytuacje
  6. Często inni będą zachowywać się w taki sposób, w jaki ich zdaniem chcielibyśmy, aby się zachowywać = wyolbrzymiamy przypisywaną im zdolność
  7. Przeważnie mamy możliwość wyboru sytuacji, w jakiej chcemy się znaleźć i wybieramy takie, w których przewidujemy, że będziemy czuli się dobrze
  8. Nasze oceny ludzi opierają się na tym, co oni sami mówią nam o sobie = sprawozdania o sobie są stronnicze
  9. Silnie ukierunkowują nas pierwsze wrażenia = późniejsze oceny reinterpretują się tak, aby pasowały do „pierwotnego” poglądu
  10. Skłonni jesteśmy widzieć stałość tam, gdzie jej nie ma, ponieważ utożsamiamy stałość z dobrocią, rzetelnością, solidarnością

Cechy osobowości nie istnieją osobno jako cechy luźne. Są ułożone i zorganizowane w pewną funkcjonalną całość.

Każdy człowiek wykazuje inny zespół cech, które są wspólne z innymi, a zarazem różniące zespoły cech są niepowtarzalne.

Na osobowość obok cech składają się reakcje.

OSOBOWOŚĆ to zorganizowana struktura cech indywidualnych i sposobów zachowania, która decyduje o specyficznym przystosowaniu jednostki do jej środowiska.

Struktura osobowości:

Struktury podstawowe: ROZUM           UCZUCIA          WOLA

Struktury wyższe: TEMPERAMENT         CHARAKTER            INTELEKT

Struktury najwyższe:   JAŹŃ

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15.98 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!