ikona pliku doc

OSOBOWOŚĆ notatki

Definicje, teorie rozwoju osobowości. Praca z przypisami


  818 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 818
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 188,50 kB.


Henryk Rojczyk Administracja I rok, studia zaoczne, semestr I OSOBOWOŚĆ JAKO MECHANIZM REGULACYJNY: POJĘCIE OSOBOWOŚCI, WSPÓŁCZESNE KONCEPCE, TYPY OSOBOWOŚCI Pojęcie osobowości jest terminem niezwykle skomplikowanym, zdeterminowanym poprzez różne stanowiska teoretyczne. W potocznym rozumieniu osobowością nazwać możemy pewne wzorce zachowania, postępowania, myślenia czy też odczuwania, który jest charakterystyczny i indywidualny dla każdej jednostki. Uważa się, iż osobowość kształtuje się przez całe życie w procesie socjalizacji. Szczególnym i najbardziej intensywnym okresem kształtowania się osobowości jest dzieciństwo i okres dorastania. W miarę dojrzewania, przyjmowania pewnych zewnętrznych bodźców, osobowość człowieka nabiera coraz to wyraźniejszego kształtu. Osobowość kreuje rzeczywistość wokół jednostki, jej postrzeganie oraz sposoby funkcjonowania w świecie ludzi i przedmiotów. Wielu autorów twierdzi również, iż nie bez znaczenia dla rozwoju osobowości są czynniki genetyczne ? pewne indywidualne i wrodzone cechy modyfikujące działania bodźców zewnętrznych kształtujących osobowość. Istnieje wiele definicji osobowości. Najkrócej osobowością nazwać można złożony system motywów, wyrażający się w cechach niepowtarzalnego sposobu przystosowania Se danej jednostki do otocznia. A. Sperling: Psychologia. Zysk i S-ka, Poznań 1995, s. 379. Natomiast według G.W. Allporta (1937) osobowość jest dynamiczną strukturą wewnątrz jednostki tych psychofizycznych systemów, które determinują przystosowanie się do środowiska. Definicja późniejsza, sformułowana 60 lat później przez L.A. Pervina jest bardziej szczegółowa od powyższego ? klasycznego ujęcia. Zakłada, iż osobowość jest to złożona całość myśli, emocji i zachowań, nadająca kierunek i wzorzec (spójność) życiu człowieka. Podobnie jak ciało, osobowość składa się zarówno ze stru
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 188,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!