ikona pliku odt

Osobowość notatki

Notatki o osobowości i różnych teoriach jej ujęcia w wielkim skrócie, definicja osobowosci, teoria cech, trójczynnikowa teoria osobowości, wielka piątka, poznawczo-informacyjna teoria osobowosci, konstruktywny alternatywizm wg Geogra Kelly\'ego.


  1182 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1182
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 34,55 kB.


OSOBOWOŚĆ – kompleks właściwości czlowieka, które zapewniaja organizacje i stalosc jego zachowania. Nadają przynajmniej niektórym elementom tego zachowania, piętno indywidualne. Zasadnicze miejsce zajmuja tu takie czynniki jak: temperament, zdolnosci, postawy, obraz swiata i wlsanej ososby, zainteresowania i potrzeby.
Człowiek jest istotą:
      biologiczną
      społeczną
      świadomą
      aktywną – nie tylko przystosowuje się biernie do zmian zachodzących w środowsiku, ale także sam przekształca srodowisko stosownie do własnych potrzeb.
Podstawowe czynniki rozwoju psychicznego jednostki:
      dziedziczność
      środowisko
      wychowanie
      aktywną działalność jednostki
PERSPEKTYWA TEORII CECH – CECHOWE UJĘCIE OSOBOWOŚCI:
Cechy np. Tomek jest towarzystki:
      mogą być wykorzystywane do opisu czyjegoś zachowania, do jego wyjaśniania, a nawet przewidywania. Tego jak ktoś się zachowa.
      Odnosi się do wzorców według których ludzie postępują, czują, myślą
      Ludzie posiadają swoje cechy, które pozwalają im zachowywać się, reagować w specyficzny sposób.
      Ludzkie cechy, osobowość, zachowania są zorganizowane w sposob hierarchiczny. (z jednej cechy wynika kilka innych, z nich kolejne itd.)
TRÓJCZYNNIKOWA TEORIA OSOBOWOŚCI
Twórca – HANS EYSENCK
Załozenia:
      Trzy superczynniki ososbowości:
      NEUROTYZM
      PSYCHOTYZM
      INTROWERSJA/EKSTRAWERSJA
      Superczynniki mają podłoze genetyczne
WIELKA PIATKA – PIĘĆ WIELKICH CZYNNIKÓW OSOBOWOSCIOWYCH
Powstają pod koniec lat 70-tych XX wieku.
Autorstwa Costa i McCrae.
      NEUROTYZM
      EKSTRAWERSJA
      OTWARTOSC NA DOSWIADCZENIA
      UGODOWOSC
      SUMIENNOSC
Krytyka teorii cech:
      Cechy osobowosci zmieniaja się z wiekiem
      Na konkretne zachowania czloweika ma wpływ nie tylko jej ogolne predyspozycje, ale także konkretna sytuacja. Spor ten nosi miano osoba czy sytuacja.
POZNAWCZA TEORIA OSOBOWOSCI:
KONSTRUKTYWNY ALTERNATYWIZM:
      Nie ma obiektywnej rzeczywistosci ani absolutnej prawdy, których istnienie daloby
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 34,55 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!