ikona pliku doc

osobliwości nauczyciela notatki

osobliwości nauczyciela


  330 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 330
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 28.50 kB.


Niejasność roli: brak uzgodnionych, konkretnych, wymiernych kryteriów zawodowej doskonałości jest cechą stopniowalną nawet zobiektywizowane sprawdziany nie usuną niejasności nauczycielskiej roli (trafność sprawdzianu jest zawsze zrelatywizowana do programu nauczania i nie istnieje poza nim wynika z braku widocznych efektów pracy niejasność wyraźniej dostrzegają rodzice niż nauczyciele świadczy o niej potrzeba niekwestionowanych, widocznych kryteriów zawodowej doskonałości (pojawianie się w wypowiedziach na temat własnych sukcesów najczęściej kategorii uczniów nieprzystosowanych społecznie) nauczyciel poszukuje wiedzy na temat swojej wartości w oczach dyrektora, uczniów, rodziców (ciągłe zabieganie o szacunek innych) Niespójność roli: składają się na nią takie oczekiwania, które w danych warunkach spełniane, wykluczają lub utrudniają spełnianie innych oczekiwania stawiane nauczycielowi: wspomaganie indywidualnego rozwoju ? zadanie psychologiczne; nauczyciel musi umieć, po wniknięciu w sferę psychiczną ucznia, określić jego mocne i słabe strony reprodukcja porządku społecznego ? utrwalanie nierówności ekonomicznych, politycznych i kulturowych jest jedną z głównych funkcji systemu oświatowego; nauczyciele budują swoją tożsamość na pojęciu autonomicznego autorytetu pedagogicznego (obowiązek selekcji ? zmusza nauczyciela do różnicowania szans życiowych uczniów: oceny, promowanie lub nie do następnej klasy, doradztwo itp., stosowane do stopnia, w jakim uczniowie spełniają pewne wymagania określone z góry i bez udziału samego nauczyciela; obowiązek indoktrynacji ? zmusza nauczyciela do narzucania uczniom wizji świata podtrzymującej istniejący układ sił społeczno ? politycznych, bez względu na to, jakie są jego osobiste przekonania) wprowadzanie w kulturę duchową ? formy kultury duchowej tj. wiedza naukowa, sztuka, etyczne wzory życia: uczestnictwo
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 28.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!