ikona pliku doc

organizacja-zagadnienia notatki

organizacja-zagadnienia


  265 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 265
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35.00 kB.


XIX wiek – gwałtowne przyspieszenie rozwoju organizacji w działalności gospodarczej:
      Szybki postęp techniczny
      Rozwój nowych technologii
      Produkcja na wielką skalę
      Pogłębiający się podział pracy
      Przedsiębiorstwo – dominująca forma jednostki gospodarczej
      Rozwój innych organizacji: administracji państwowej, oświatowych, ochrony zdrowia itd.
Pomiędzy powszechnością organizacji i stopniem ich wpływu na nasze życie a poziomem rozwoju nauki o organizacjach istnieje luka:
      Stosunkowo krótki okres rozwoju nauki
      Wyjątkowość złożoności zjawiska jakim są organizacje i związane z tym trudności w budowie spójnej teorii organizacji
Organizacje są tworami społeczno – techniczny. Podejście do organizacji nie może być jednostronne.
Teoria organizacji i zarządzania ma charakter:
      Interdyscyplinarny – zazębia się z wieloma dyscyplinami naukowymi
      Wielowątkowy – uprawia wiele nurtów teoretycznych i badawczych odpowiadających różnym aspektom z zakresu organizacji i zarządzania
Nauki związane z organizacją:
      Socjologia
      Psychologia
      Ergonomia
      Ekonomia
      Prakseologia – nauka o sprawności działań ludzkich, zajmuje się budowaniem ocen sprawności ludzkich
      Rachunkowość
      Prawo
      Matematyka
      Nauki techniczne
Teorie opierają się na zbiorach założeń – odmienne założenia prowadzą do odmiennych teorii:
„ Dżungla teorii organizacji” 1961r. Harold Koontz
Trzy podstawowe nurty w nauce o organizacji i zarządzaniu:
      Klasyczny i neoklasyczny
      Psycho – socjologiczny
      Systemowy
Fredrick W. Taylor – twórca naukowej teorii zarządzania
      Zaproponował zastosowanie metod naukowych w celu wykrycia najskuteczniejszych technik wykonywanej ręcznie
      Akordowy system pracy
      Kontrola kierownicza

Henry Fayol – inżynier, naczelny dyrektor, teoretyk administracyjny
1919r. zarządzanie ogólne i przemysłowe. Przedstawił „powszechne” zasady racjonalności zarząd
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!