ikona pliku odt

Organizacja pracy pielęgniarki w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologi notatki

Wytyczne dla pielęgniarek pracujących na OIOM-ie


  913 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 913
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 49,91 kB.


Temat samokształcenia:
Organizacja pracy pielęgniarki w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Udział personelu pielęgniarskiego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, niezależnie od rodzaju placówki ochrony zdrowia, jest nie do przecenienia. Spośród całego personelu medycznego to właśnie personel pielęgniarski reprezentowany najczęściej przez pielęgniarki lub rzadziej przez pielęgniarzy spędza z chorym najwięcej czasu, często zatem pierwszy rozpoznaje pogorszenie zdrowia czy zagrożenie życia. Nowoczesna kardiologia wymaga od pielęgniarki rozległej wiedzy i różnorodnych umiejętności. Decyzja o zatrudnieniu w ośrodku kardiologicznym powinna opierać się również na określeniu związku między obowiązkami a wykształceniem i pewnymi predyspozycjami do pracy na danym stanowisku.
Z praktycznego punktu widzenia w ośrodku kardiologii o wysokim poziomie referencyjności pielęgniarka może specjalizować się w pracy w następujących działach:
      pracownia kardiologii inwazyjnej,
      ośrodek wszczepiania urządzeń do elektroterapii,
      oddział zachowawczy,
      oddział intensywnej terapii, izba przyjęć lub oddział ratunkowy,
      poradnia kardiologiczna,
      pracownie diagnostyczne.
Na każdym etapie procesu opieki nad pacjentem pielęgniarka zobowiązana jest uczestniczyć w edukacji chorego i promować zdrowy styl życia, co w praktyce często sprowadza się do zachęcania zaprzestania palenia tytoniu, redukcji masy ciała, modyfikacji diety, nauki pomiaru ciśnienia tętniczego, nauki podawania insuliny itp.
      Organizacja i zasady pracy na oddziale intensywnej terapii:
      Zalecana liczba łóżek na oddziale wynosi 5-15,
      Oddział może stanowić jednostkę gospodarczą i administracyjnie niezależną lub być kliniką,
      Klinika zapewniająca stałą opiekę dla chorych jest powiązana z oddziałem.
Lokalizacja i wyposażenie:
      Znajduje się blisko izby przyjęć,
      Zlokalizowany obok węzła
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 49,91 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!