plik doc

Systemy zarządzania jakością

systemy zarządzania jakością
Systemy zarządzania jakością Kompleksowe Zarządzanie Jakością lub przez Jakość - TQM - Total Quality Management. Uzyskanie oczekiwanej jakości jest możliwe przez pełny współudział wszystkich zainteresowanych w procesie kształtowania jakości. Głównym motywem działania producentów jest zaspokojenie potrzeb konsumentów i skierowanie wszystkich przedsięwzięć na ich pozyskanie i utrzymanie. W roku 1987 ustanowiona została seria norm ISO9000 Międzynarodowej Organiz...

plik doc

Systemy zarządzania jakością

systemy zarządzania jakością
Systemy zarządzania jakością Kompleksowe Zarządzanie Jakością lub przez Jakość - TQM - Total Quality Management. Uzyskanie oczekiwanej jakości jest możliwe przez pełny współudział wszystkich zainteresowanych w procesie kształtowania jakości. Głównym motywem działania producentów jest zaspokojenie potrzeb konsumentów i skierowanie wszystkich przedsięwzięć na ich pozyskanie i utrzymanie. W roku 1987 ustanowiona została seria norm ISO9000 Międzynarodowej Organiz...

plik pdf

oippp

trele morele
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Laboratorium Fizyki Cienkich Warstw Ćwiczenie 8 Filtry interferencyjne wąskopasmowe T.Wiktorczyk, C.Wesołowska Opracowanie: aktualizacja, 02.02.2007 1. Cel ćwiczenia: 1) Wprowadzenie w tematykę cienkowarstwowych filtrów interferencyjnych. 2) Zapoznanie się z budową interferometru Fabry-Perota oraz cienkowarstwowych filtrów interferencyjnych dielektrycznych i metalowych. 3) Ilościowy opis przejścia światła przez filtr interferency...

plik docx

zarządzanie

wybrane zagadnienia z zarządzania

I Klasyczne podejście do zarządzania

- naukowe zarządzanie (przemysłowe)  zajmuje się poprawą osiąganych wyników i dotyczy głównie zarządzania pracownikami poprzez analizę warunków pracy szkolenia pracowników i ich dobór pomiar wyników wydajności pracy itp.

plik doc

Podstawy zarządzania

Zarządzanie
Wykład 1 - Istota i funkcje zarządzania       Zarządzanie jako nauka:       Zarządzanie jest „dziedziną wiedzy”, która dąży do systematycznego zrozumienia, dlaczego i w jaki sposób ludzie współpracują dla osiągnięcia celów.       Dziedzina zarządzania stanie się nauką wówczas, gdy teoria zdoła wskazać menedżerowi, co zrobić w konkretnej sytuacji i umożliwi mu przewidzenie konsekwencji jego działań.       Zarzą...