ikona pliku doc

opracowane zagadnienia-resocjalizacja notatki

Tutaj znajdziesz 24 zagadnienia opracowane z resocjalizacji.


  329 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 329
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 149,50 kB.


ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE-RESOCJALIZACJA

1. Resocjalizacja- definicja (asocjacja, dysocjacja, reedukacja)

Resocjalizacja- według Czapowa jest to swoista odmiana socjalizacji, czyli procesu przyswajania różnorodnych wzorców kulturowych i społecznych, wartości docierających i oddziałujących na człowieka w stopniu i zakresie wyznaczonym dynamiką i poziomem jego rozwoju oraz charakterem otoczenia w którym ów człowiek tkwi. Jej odmienność jest związana z tym, że przedmiotem oddziaływań jest człowiek już mniej lub bardziej zsocjalizowany.
Resocjalizacja to proces oddziaływań wychowawczych i psychicznych skierowanych wobec jednostki wykazującej trudności w przystosowaniu się do norm i zasad życia społecznego, których nie przyswoiła bądź przyswoiła w niewłaściwy sposób podczas socjalizacji, których skutkiem ma być ustąpienie negatywnych rezultatów poprzedniego okresu socjalizacji i umożliwienie jednostce powrotu do normalnego życia, pracy zawodowej itd. Resocjalizacja nie polega na łamaniu oporu ale na jego kanalizowaniu i/lub ograniczaniu.
Resocjalizacja bywa rozumiana jako: modyfikacja zachowań, zmiana społecznej przynależności, przebudowa emocjonalna, wrastanie w kulturę zaspokajania potrzeb, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, dostosowanie sytuacji życiowych i organizacyjnych do cech charakteru nieletniego, pojmowanego jako zespół sztywnych cech sterowniczych, nawrócenie na wartości wyższego rzędu związane z realizacją ideałów, reintegracja społeczna jednostki, autoresocjalizacja.

Asocjacja= socjalizacja prawidłowa
Kojarzenie wyobrażeń, z których jedno przywołuje na myśl drugie. Funkcja myślowa polegająca na kojarzeniu elementów, ich łączeniu w jedną całość i znajdowaniu związków między nimi. Proces kojarzenia wątków tak by razem przedstawiały całość, zespolenie z
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 149,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!