ikona pliku doc

opis_i_analiza_przypadku notatki

Opis i analiza przypadku chłopca autystycznego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.


  150 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 150
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 58.00 kB.


Opis i analiza przypadku chłopca autystycznego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.
      Identyfikacja problemu
W swojej pracy terapeutyczno – wychowawczej spotkałam się z wieloma rodzajami zaburzeń rozwojowych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających stosowania różnorodnych metod i organizacji pracy. Z dniem 01.09.2005r. stanęłam przed kolejnym wyzwaniem. Rozpoczęłam zajęcia nauczania indywidualnego z ośmioletnim chłopcem z rozpoznaniem autyzmu atypowego. Chłopcem tendencjami do zachowania agresywnego i samoagresji. Piotrek jest chłopcem upośledzonym w stopniu umiarkowanym zarówno pod względem intelektualnym jak i pod względem dojrzałości społecznej. Autyzm i upośledzenie zaburzają prawidłowe funkcjonowanie dziecka.
Jak dotąd moja wiedza o autyzmie ograniczała się do teorii z literatury specjalistycznej, internetu, telewizji. Była powiedziałabym dość niepełna z racji tego, że nie miałam konieczności uzupełniania jej w stopniu zapewniającym orientację w tym zagadnieniu. Praca z chłopcem autystycznym zmieniła to. Zajęcia z Piotrusiem stanowiły wielkie wyzwanie dla moich dotychczasowych umiejętności i wiedzy pedagogicznej. Głębokie zaburzenia zachowania chłopca budziły wiele obaw i pytań.
      Geneza i dynamika problemu.
Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć z chłopcem zapoznałam się ze wszystkimi, dotyczącymi dziecka, dostępnymi dokumentami:
      badaniami psychologicznymi,
      badaniami pedagogicznymi,
      diagnozą lekarską,
      skierowaniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Przeprowadziłam, podczas pierwszej wizyty w domu rodzinnym chłopca, rozmowę z oraz wywiad jego mamą. W późniejszym okresie określiłam poziom jego umiejętności stosując „Kartę szkolnych osiągnięć ucznia” oraz „Arkusz obserwacji dziecka autystycznego w wieku przedszkolnym”. Obserwacja i podstawa jaką dały zastosowane narzędzia pozwoliły mi opracować diagnozę wstępną oraz skonstruować
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 58.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!