ikona pliku docx

opis stanowiska pracy- pielęgniarka środowiskowa notatki

stanowisko pracy- pielęgniarstwo środowiskowe


  120 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 120
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 14.95 kB.


          Pielęgniarstwo środowiskowe jest pielęgniarstwem udzielającym świadczenia pielęgniarskie w środowisku bytowania pacjenta, mogą nim być : miejsca zamieszkania jednostki lub grupy, miejsca pracy, miejsca bytowania ucznia, nauczyciela, pracownika. Pielęgniarka środowiskowa powinna człowieka postrzegać w sposób holistyczny, a także nie powinna zapominać o biopsychospołecznym modelu zdrowia. Przystosowanie się człowieka do środowiska jest bardzo ważne dla jego zdrowia psychicznego i fizycznego. Pielęgniarka oceniając wpływ środowiska na pacjenta, powinna uwzględnić:                                                                                                                                        - więzi emocjonalne łączące ludzi żyjących w danym środowisku,

- aspekty środowiskowe, jakie mają znaczenie dla życia codziennego, nauki, pracy, oraz siłę ich oddziaływania.

Opieka środowiskowa pielęgniarki polega na prowadzeniu właściwego poziomu interakcji i wsparcia pozwalającego pacjentom osiągnąć nienależność oraz sprawować kontrolę nad swoim życiem. Celem jest zapobieganie chorobą , promocja zdrowia, świadczenia pielęgnacyjne, lecznicze, usprawniające, rehabilitacyjne. Świadczeniobiorcą może być:                         

- jednostka (człowiek zdrowy lub chory),                                                                        

- grupa(rodzina, społeczność lokalna).                                                                                                                W pracy pielęgniarki środowiskowej ważne jest aby:

- opieka była skoncentrowana na rodzinie,

- podopieczny niezależnie podejmował decyzje o współpracy z pielęgniarką,

- pacjent w pełni uczestniczył w procesie sprawowania nad nim opieki.(1)

            Proces opieki oraz pielęgnacji chorego odbywa się w środowisku bytowania pacjenta. Pielęgniarka środowiskowa powinna posługiwać się metodami pracy środowiskowej:

- metoda indywidualnego przypadku, opierając się na możliwościach pacjenta, aby poprawić jego indywidualną kondycję,

- metoda grupowa, bazując na możliwościach i zasobach grupy, które można wykorzystać do wprowadzenia korzystnych zmian w danej grupie,

-metoda środowiskowa, uwzględniając możliwości i siłę ludzi zamieszkujących w populacji lokalnej.

Pielęgniarka środowiskowa powinna posiadać:

- dyplom szkoły pielęgniarskiej,

- prawo do wykonywania zawodu

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 14.95 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!