plik doc

Empatia pielęgniarki wobec pacjenta umierającego

Empatia pielęgniarki wobec pacjenta umierającego. Praca zaliczeniowa z praktyk.
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział zamiejscowy w Warszawie kierunek Pielęgniarstwo EMPATIA PIELĘGNIARKI WOBEC PACJENTA UMIERAJĄCEGO-OPISZ NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE Podmiotem opieki i medycyny paliatywnej są chorzy w stanie terminalnym. Jest to ostatni okres życia chorego, w którym nie można już liczyć na wyleczenie lub znaczne wydłużenie życia. Jest to czas, w którym b...

plik doc

opieka nad chorym umierającym

notatka przydała mi się do prowadzenia kursu
TEMAT: „OPIEKA NAD CHORYM UMIERAJĄCYM Śmierć jest faktem dotyczącym każdego człowieka, każdej żywej istoty. Nie jest możliwe usunięcie śmierci z życia człowieka. Już od urodzenia jest ona wpisana w przeznaczenie każdego z nas. Jest zjawiskiem nie do końca zrozumiałym, gdyż jest na tyle indywidualna, iż każdy musi doświadczyć...

plik doc

Test opieka paliatywna Ir.w-2

.Do definicji opieki paliatywnej odnosi się następujące stwierdzenie*: a. to aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym, b. to aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym oraz jego rodziny, zarówno podczas jego choroby, jak i w okresie żałoby, c. to aktywna holistyczna opieka świadczona
……………………………………………… imię i nazwisko * - wybier...

plik doc

Test opieka paliatywna Ir.w-2

.Do definicji opieki paliatywnej odnosi się następujące stwierdzenie*: a. to aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym, b. to aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym oraz jego rodziny, zarówno podczas jego choroby, jak i w okresie żałoby, c. to aktywna holistyczna opieka świadczona pacjentom dotkniętym chorobą AIDS, d. to opieka świadczona dla osób przewlekle chorych przez...

plik doc

opieka nad pacjentem po radioterapii

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po radioterapii
Opieka nad pacjentem po radioterapii U osób chorych na nowotwory w postępowaniu paliatywnym ważną rolę odgrywają metody zachowawcze leczenia przyczynowego takie jak: chemioterapia, radioterapia oraz hormonoterapia [D,1]. Radioterapia stanowi podstawową metodę leczenia nowotworów. Polega ona na wykorzystaniu promieniowania jonizującego do zniszczenia komórek nowotworowych. Zastosowanie napromieniowania wymaga precyzyjnego ustalenia dawk...