ikona pliku doc

opieka nad chorym umierającym notatki

notatka przydała mi się do prowadzenia kursu


  200 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 200
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 56,50 kB.
TEMAT: „OPIEKA NAD CHORYM UMIERAJĄCYM

Śmierć jest faktem dotyczącym każdego człowieka, każdej żywej istoty. Nie jest możliwe usunięcie śmierci z życia człowieka. Już od urodzenia jest ona wpisana w przeznaczenie każdego z nas. Jest zjawiskiem nie do końca zrozumiałym, gdyż jest na tyle indywidualna, iż każdy musi doświadczyć jej sam.
Umieranie natomiast jest procesem rozgrywającym się w czasie i przestrzeni, w którym uczestniczy rodzina i osoby świadczące opiekę nad umierającym, wspierając go. Umieranie rozpoczyna się wtedy, gdy choroba zostanie uznana jako nieuleczalna metodami dostępnymi w medycynie, a rokowanie oznacz śmierć pacjenta w określonym czasie.
Procesowi umierania towarzyszy wiele różnorakich problemów i przeżyć emocjonalnych dotyczących zarówno umierającego, jak i jego bliskich.
Wspieranie umierającego wymaga zrozumienia jego przeżyć emocjonalnych, jakie towarzyszą mu w procesie umierania.
W procesie umierania można wyodrębnić dwa okresy: pierwszy, to okres zanikania czynności życiowych, drugi to okres śmierci klinicznej.
W pierwszym okresie zanikają ostatecznie czynności układów ustroju i możliwości oddziaływania terapeutycznego stopniowo zmniejszają się.
Tak, więc w sensie medycznym umieranie jest to moment, w którym pojawiają się objawy niedomogi czynnościowej układu krążenia lub oddechowego.
Gdy zawodzą lekarskie sposoby opanowania tych podstawowych niedomóg czynności fizjologicznych, mamy do czynienia ze stanem zwanym agonią.
Agonia- to słowo greckie oznaczające walkę życia ze śmiercią. W stanie tym organizm chorego nie jest zdolny powrócić do dynamicznej równowagi zwanej homeostazą. W agonii występuje nieadekwatne samopoczucie chorego w stosunku do jego stanu obiektywnego. Stan obiekty
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 56,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!