ikona pliku docx

onkologia notatki

materiały z onkologii


  125 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 125
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 123.66 kB.


Onkologia

Komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną w onkologii     Dr Pasek   9.03.2014

Pacjent przed leczeniem:

 1. Lęk przed skutkami długotrwałego leczenia
 2. Bagaż dotychczasowych doświadczeń zw. Z diagnozowaniem choroby i dotychczasowym leczeniem
 3. Brak wiedzy na temat leczenia
 4. Kontakt z innymi chorymi
 5. Powszechna opinia o powikłaniach leczenia onkologicznego
 6. Brak wiary w skuteczność leczenia i poprawę stanu zdrowia
 7. Lęk przed reakcją otoczenia na ewentualne wystąpienie różnych dysfunkcji dotychczasowych ról społecznych
 8. Obawy przed pogorszeniem sytuacji materialnej
 9. Występowanie psychopatologicznych skutków dotychczasowego leczenia onkologicznego

Potrzeby pacjenta związane z komunikowaniem się:

 1. Diagnoza
 2. Potwierdzenie rozpoznania choroby nowotworowej
 3. Leczenie: chemioterapia, radioterapia, chirurgia
 4. Wyleczenie
 5. Wznowa
 6. Przerzuty

Podstawowe zasady komunikowania się w onkologii---- Poznać człowieka

Typy osobowości:

 1. Choleryk
 2. Sangwinik
 3. Melancholik
 4. Flegmatyk

Strategie komunikowania się:

Ognisty czerwony

 1. Zdecydowanie bądź:
 2. Bezpośredni i przechodź do sedna
 3. Koncentruj się na celach i efektach
 4. Mów szybka, jasno, krótko
 5. Zdecydowanie nie
 6. Wahaj się
 7. Nie koncentruj się na uczuciach
 8. Nie próbuj uzyskać przewagi

Słoneczny żółty

 1. Zdecydowanie bądź
 2. Przyjacielski i towarzyski
 3. Entuzjastyczny i wesoły
 4. Bądź otwarty i elastyczny
 5. Zdecydowanie nie
 6. Nie zanudzaj detalami

Kolor zielony

 1. Zdecydowanie bądź
 2. Cierpliwy i wspierający
 3. Zwolnij i dostosuj się do jego tempa
 4. Proś o opinię i daj czas na odpowiedź
 5. Zdecydowanie nie
 6. Nie wykorzystuj jego dobroci
 7. Nie pomagaj

Niebieski:

 1. Zdecydowanie bądź
 2. Wnikliwy i dobrze przygotowany
 3. Przedstawiaj sprawę na piśmie
 4. Pozwól rozważyć szczegóły
 5. Zdecydowanie nie
 6. Nie podchodź zbyt blisko ani nie dotykaj
 7. Nie lekceważ ważnych kwestii
 8. Nie zmieniaj jego sposobu działania bez uprzedzenia

Co to są niepomyślne wiadomości?

*pogorszenie dotychczasowej opinii chorego o jego stanie zdrowia

Jaki jest cel przekazywania niepomyślnych wiadomości?

 1. Zmniejszenie niepewności
 2. Pomoc w adaptacji
 3. Zapobieganie konspiracji milczenia

Miejsce pielęgniarki

 1. Obecność przy pacjencie po rozmowie z lekarzem
 2. Udzielenie dodatkowych wyjaśnień
 3. Pomoc w przystosowaniu

Przebieg rozmowy

 1. Ustalenie czy rozmowa jest możliwa
 2. Stan pacjenta
 3. Warunki otoczenia
 4. Przygotowanie
 5. Negocjacje z rodziną
 6. Negocjacje z pacjentem
 7. Właściwe otoczenie
 8. Co pacjent już wie?
 9. Co pacjent chce wiedzieć?

Strzał  ostrzegawczy

 1. Pomaga ustalić jak dużo pacjent chce wiedzieć
 2. Nie mówi się pacjentowi więcej niż pragnie on w danej chwili wiedzieć
 3. Strzał ostrzegawczy typu wydaje mi się że pańska choroba wygląda na poważniejszą niż się wydawało
 4. Czas na przygotowanie się do rozmowy
 5. Ponowne spotkanie- dostosowanie się do reakcji pacjenta
 6. Pozwolenie na zaprzeczenie
 7. Zapewnienie własnej dyspozycyjności

Etapy przekazywania złej informacji:

 1. Przekazanie złej wiadomości- udzielenie rzeczowej informacji
 2. Stawianie czoła reakcji pacjenta na otrzymaną informację
 3. Ujawnienie odczuć pacjenta
 4. Okazanie mu zrozumienia  i empatii
 5. Zasygnalizowanie gotowości do wsparcia
 6. Ujawnienie własnych przeżywanych w związku z tym emocji
 7. Zwierzenie się z problemu
 8. Szukanie rozwiązań
 9. Ujawnienie konsekwencji tej sytuacji
 10. Zaplanowanie dalszego postępowania

Aktywne słuchanie:

Warunki

 1. Zainteresowanie
 2. Gotowość do słuchania
 3. Umiejętność słuchania
 4. Bycie w pełni obecnym

Dla pacjenta

 1. Poczucie że jest zrozumiany
 2. Wysłuchany

3 wymiary prowadzenia rozmowy wg Carla R. Rogersa

 1. Pozytywne ocenianie( zaakceptowanie=/= aprobowanie)
 2. Zgodność z samym sobą i autentyczność
 3. Empatia( poważanie, akceptacja, pozytywne wsparcie)

Jak odpowiadać na trudne rozmowy?

Podstawowe zasady trudnej rozmowy z pacjentem

 1. Pozwól stawiać pytania
 2. Cisza, pomyśl zanim odpowiesz
 3. Wyjaśnij co chory ma na myśli
 4. Czytaj przekazy niewerbalne
 5. Nie kłam
 6. Zachowaj nadzieję- unikaj fałszywego optymizmu
 7. Używaj słownictwa chorego
 8. Pomóż choremu domyślić się prawdy o swoim stanie(metafora?)
 9. Wszystkie przeżycia chorych są uzasadnione i nie mogą być poddane ocenie lub wartościowaniu
 10. Fakt chorowania na raka nie oznacza uwolnienia chorego

Opieka nad chorym z nowotworem głowy i...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 123.66 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!