Sterowanie i Sygnalizacja Projekt Rezerwacja połączenia (ccbs) v.1

Rezerwacja połączenia (ccbs) v.1

W przypadku zajętości linii wywoływanej abonent podaje kod rezerwacji połączenia irozłącza się. Centrala sama powiadamia goo zakończeniu rozmowy przez ab. żądanego. W trakcie oczekiwania na połączenie abonent może generować inne połączenia.

wyślij wiadomość

Podziel się