EUROPEJSKI KONGRES MOBILNOŚCI PRACY

Europejski Kongres Mobilności Pracy w tym roku odbędzie się w mieście Kraków w październiku 2020 roku. Będzie to kongres, na którym omawiane będą zagadnienia dotyczące swobody świadczenia usług oraz delegowanie pracowników na terenie UE. Uczestnicy Kongresu otrzymają rzeczową i aktualną wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów i ich właściwej interpretacji. Dla przedsiębiorców ważne jest otrzymanie aktualnych wytycznych, jakimi kierują się instytucje egzekwujące prawo w zakresie delegowania. Świadczenie usług transgranicznych również będzie szeroko omawiane na EKMP. Przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się od ekspertów, jakie są bieżące wymagania prawne odnośnie świadczenia usług transgranicznych dla obcokrajowców.

wyślij wiadomość

Podziel się