ikona pliku doc

Odmiana rzeczowników trudnych notatki

Fazy lekcji na temat rzeczowników trudnych w języku polskim - polski dla cudzoziemców, poziom zaawansowany, cz.2


  314 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 314
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 71,50 kB.


      Lektor rozdaje uczniom tekst z zaznaczonymi inną czcionką wyrazami (są to formy fleksyjne rzeczownika mężczyzna).
(tekst I)
      zadaniem uczniów jest głośne odczytanie tekstu i zwrócenie uwagi na podkreślone wyrazy,
      następnie lektor prosi o określenie przypadka, rodzaju i liczby danych wyrazów,
mężczyzna – M, l. .poj, r m.
mężczyźnie – Ms, l. poj., r. m.
mężczyznę – B, l. poj, r. m.
mężczyzny – D, l. poj, r. m.
      lektor pyta o zasadę jaką należy się kierować przy określaniu rodzaju danego rzeczownika – leksem mężczyzna odwołuje bezpośrednio do osoby płci męskiej, a więc musi być rodzaju męskiego, mimo końcówki świadczącej o żeńskości,
      lektor pyta o inne rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone samogłoską (np. kolega, poeta, sędzia),
      lektor wprowadza rozróżnienie z względu na odmianę między rzeczownikami mężczyzna i sędzia (zwraca na mieszaną odmianę drugiego - przymiotnikową odmianę w liczbie pojedynczej i rzeczownikową w liczbie mnogiej),
M
D
C
B
N
Ms
Kolega
Koledzy
Mężczyzna
Mężczyźni
Kolegi
Kolegów
Mężczyzny
Mężczyzn
Koledze
Kolegom
Mężczyźnie
Mężczyznom
Kolegę
Kolegów
Mężczyznę
Mężczyzn
Kolegą
Kolegami
Mężczyzną
Mężczyznami
Koledze
Kolegach
Mężczyźnie
Mężczyznach
M
D
C
B
N
Ms
Sędzia
Sędziowie
Sędziego
Sędziów
Sędziemu
Sędziom
Sędziego
Sędziów
Sędzią
Sędziami
Sędzi
Sędziach
      po wprowadzeniu odmiany rzeczownika sędzia (r. męskiego) lektor zwraca uwagę na istnienie formy żeńskiej owego rzeczownika – sędzina, wprowadza jego odmianę
      lektor wspomina również o innych rzeczownikach rodzaju męskiego zakończonych samogłoską (typu: Józio, tato) – zwraca uwagę na ich rodzaj.
      Lektor rozdaje kolejny tekst – fragment „Małego Księcia”.
(tekst II)
      prosi o odnalezienie w tekście wyrazu książę i jego form fleksyjnych, następnie pyta uczniów o liczbę mnogą rzeczownika,
     
M
D
C
B
N
Ms
Książę
Książęta
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 71,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!