ikona pliku doc

Odleżyny notatki

konspekt odlezyny


  110 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 110
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15.50 kB.


PLEN MERYTORYCZNY
KONSPEKT DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
Nazwa szkoły: Uniwersytet Medyczny
Miejscowość: Białystok
Data: 17.03.2014
Godzina: 15.00 – 15.45
Zespół/klasa: grupa II
Nazwisko osoby prowadzącej: Nejfert Katarzyna, Trzcińska Justyna
Przedmiot: Pielęgniarstwo internistyczne
Dział programowy: Odleżyny
Temat lekcji: Profilaktyka i leczenie odleżyn
Typ lekcji: Lekcja poświęcona opracowaniu nowego tematu


ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
CELE KSZTAŁCENIA
Cel ogólny:
Na podstawie przedstawionych treści z zakresu pielęgniarstwa internistycznego student uzyska wiedzę dotyczącą postępowania profilaktycznego i leczniczego wobec pacjentów z odleżynami.
Cele szczegółowe:
Sfera poznawcza:
Student rozumie:
- jak ważnym jest pielęgnacja skóry
- jak ważnym jest znajomość działań ważnych w zapobieganiu odleżynom
- profilaktyczną rolę pielęgniarki w opiece nad pacjentem z odleżynami
- mechanizm powstawania odleżyn
Student zna:
- pojęcie odleżyn
- przyczyny powstawania odleżyn i czynniki sprzyjające rozwojowi odleżyn
- obraz kliniczny choroby
- najczęstsze miejsca występowania odleżyn
- produkty i sprzęt który można wykorzystać w profilaktyce i leczeniu odleżyn
Sfera psychoruchowa:
Student umie/potrafi:
- na podstawie wyglądu odleżyny ocenić stopień jej zaawansowania
- zaplanować działania pielęgnacyjne
- wymienić elementy w zapobieganiu odleżynom
- udzielić wsparcia emocjonalnego choremu i jego rodzinie
Sfera afektywna:
Uczeń jest:
- zmobilizowany do wzbogacania wiedzy na temat odleżyn i środków przeciwodleżynowych
- przekonany w znaczącej roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem
- świadomy jak ważne i istotne jest zapobieganie odleżynom
- konsekwentny w swoim działaniu
- zmotywowany do współpracy z rodziną i pacjentem
- przygotowany teoretycznie do sprawowania opieki nad pacjentem
METODY NAUCZANIA – UCZENIA SIĘ
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!