ikona pliku odt

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Chirurgii Klatki Piersiowej notatki

K. K., lat 68, przyjęty na OAiIT Chirgii Klatki Piersiowej po zabiegu przeszczepu płuc w 3 dobie, u którego wdała się infekcja po wdrożeniu leków imunosupresyjnych. Pacjent zaintubowany, podłączony do respiratora. Na bloku operacyjnym pacjentowi założono cewniki Foley’a do pęcherza moczowego, cewnik centralnym do żyły podobojczykowej a także kaniulę tętniczą do tętnicy promieniowej. Pacjent w stanie analgosedacji. U chorego występują zaburzenia termoregulacji, zaburzenia rytmu serca oraz spadki ciśnienia tętniczego krwi. Pacjent żywiony pozajelitowo, drogą dożylną przez cewnik centralny.


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22,19 kB.Specjalizacja: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
C
hirurgii Klatki Piersiowej
Julita Borzęcka
K. K., lat 68,
przyjęty na OAiIT
Chirgii Klatki Piersiowe
j po zabiegu
przeszczepu płuc w 3 dobie, u którego wdała się infekcja po wdrożeniu leków imunosupresyjnych
. Pacjent zaintubowany, podłączony do respiratora. Na bloku operacyjnym pacjentowi założono cewniki Foley’a do pęcherza moczowego, cewnik centralnym do żyły podobojczykowej a także kaniulę tętniczą do tętnicy promieniowej. Pacjent w stanie analgosedacji. U chorego występują zaburzenia termoregulacji, zaburzenia rytmu serca oraz spadki ciśnienia tętniczego krwi. Pacjent żywiony pozajelitowo, drogą dożylną przez cewnik centralny. Stosowano profilaktykę przeciwodleżynową.
W warunkach aseptycznych wymieniono: cewnik centralnym do żyły podobojczykowej
z chlorhexdiną , kaniulę tętniczą do tętnicy promieniowej a także cewniki Foley’a, pobrano posiew moczu, posiew krwi oraz posiew plwociny do badania.
Wykonano bronchoskopię diagnostyczną.
DIAGNOZA:
W
ystąpienia powikłań ogólnoustrojowych zagrażających życiu związanych
z niewydolnością krążenia.
CEL:
Wczesne wykrycie i zapobieganie wystąpieniu powikłań oraz stanu zagrożenia życia.
DZIAŁANIA PIELĘGNIARSKIE:
Ocena i monitorowanie akcji serca, ciśnienia tętniczego krwi, saturacji krwi tętniczej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, diurezy godzinowej, temperatury ciała.
Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych: gazometrii krwi tętniczej, morfologii, elektrolitów,
crp, prokalcytoninę
.
Wykonywanie zleceń lekarskich w zakresie przygotowania i podania leków, a także przetaczania preparatów krwiopochodnych.
Kontrolowanie temperatury ciała oraz wyglądu skóry i błon śluzowych.
Prowadzenie pielęgnacji dostępów naczyniowych, dróg oddechowych i cewnika Foley’a.
Kontrola położenia rurki dotchawiczej.
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
Skrupulatne prowadzenie dokumentacji medycznej.
DIAGNOZA:
Ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych związanych z zastojem krwi w układzie żylnym kończyn dolnych.
CEL:
Zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo- zatorowych.
DZIAŁANIA PIELĘGNIARSKIE:
Farmakoterapia
przeciwzakrzepowa na zlecenie lekarza.
Obserwacja pod kątem wystąpienia obrzęków.
Obserwacja kończyn dolnym pod kątem wydolności naczyń i zmian na skórze.
Stosowanie materaca zmiennociśnieniowego.
Prowadzenie ćwiczeń biernych.
Zastosowanie terapii kompensacyjnej.
DIAGNOZA:
Deficyt w samoopiece i samopielęgnacji spowodowany unieruchomieniem.
CEL:
Zaspokojenie podstawowych potrzeb pacjenta.
DZIAŁANIA PIELĘGNIARSKIE:
Wykonywanie toalety całego ciała z uwzględnieniem toalety jamy ustnej i rurki intubacyjnej.
Zmiana bielizny osobistej i pościelowej w zależności od potrzeb.
Stosowanie profilaktyki przeciwodleżynowej.
Karmienie,
pojenie chorego.
Kontrola wypróżnień.
DIAGNOZA:
Ryzyko zakażeń związane z inwazyjnym monitorowaniem oraz leczeniem (obecność centralnego dostępu żylnego, sztuczna wentylacja, dostęp tętniczy, cewnik moczowy)
CEL:
Zapobieganie wystąpieniu zakażeniom miejscowym i ogólnym.
DZIAŁANIA PIELĘNIARSKIE:
Stosowanie się do zasad obowiązujących w opiece nad wkłuciem centralnym:
- mycie i dezynfekcja rąk przed manipulacją,
- zastosowanie kraników trójdrożnych,
- właściwe postępowanie ze zużytym zestawem,
- każdorazowe zamykanie wejść do cewnika,
- jałowe przygotowywanie i podawanie leków (dezynfekcja miejsca przygotowania, ampułek, butelek, używanie rękawiczek, jednorazowe użycie rozpuszczalników (np NaCl 0,9% lub glukoza 5%),
- zapewnienie ciągłego przepływu przez kaniulę.
Wykonywanie toalety drzewa oskrzelowego zgodnie z zasadami aseptyki, przestrzeganie prawidłowej techniki odśluzowywania.
Przestrzeganie zasad higieny rąk, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi.
Pobieranie materiału do badań bakteriologicznych na zlecenie lekarza.
Stosowanie antybiotykoterapii na zlecenie lekarza.
DIAGNOZA:
Ryzyko wystąpienia odleżyn.
CEL:
Zapobieganie powstawania odleżyn.
DZAŁANIA PIELĘGNIARSKIE:
Zmiana pozycji ułożeniowej co 2-3 godziny.
Oklepywanie i natłuszczanie miejsc narażonych na powstawanie odleżyn.
Dokładna toaleta całego ciała.
Zmniejszenie ucisku i tarcia poprzez zastosowanie sprzętu profilaktycznego: podpórek, klinów, materaców przeciwodleżynowych dobranych do indywidualnego stanu chorego.
Stosowanie zbilansowanej diety zgodnie z zaleceniami lekarza.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22,19 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!