ikona pliku docx

ochrona5 notatki

nnh


  125 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 125
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27.27 kB.


IV.4. Zasady ogólne ochrony środowiska w prawie polskim

Spis treści:

IV.4.1. Wprowadzenie

IV.4.2. Rodzaje korzystania ze środowiska

IV.4.3. Zasada kompleksowej ochrony

IV.4.4. Zasada prewencji i zasada przezorności

IV.4.5. Zasada "zanieczyszczający płaci"

IV.4.6. Zasada integracji ochrony środowiska z politykami sektorowymi

IV.4.7. Zasada jawności

IV.4.8. Zasada partycypacji społecznej

IV.4.9. Zasada nieważności decyzji sprzecznej z wymaganiami ochrony środowiska

IV.4.1. Wprowadzenie

Na tle poprzednio obowiązującej  ustawy o ochronie  i kształtowaniu środowiska z 1980 szeroko rozwinęła się dyskusja odnośnie istnienia w polskim prawie ogólnych zasad ochrony środowiska. Przepisy o charakterze takich zasad funkcjonują w wielu państwach, a także w prawie Unii Europejskiej, w tym na szczeblu prawa pierwotnego, oraz w umowach międzynarodowych. Katalog tych  zasad jest wszędzie dość podobny, a przydatność raczej nie

kwestionowana (zob. I.1.3, III.3.3). W Polsce problemem było bardziej formalnoprawne  usytuowanie tych zasad niż potrzeba ich określenia.

Twórcy ustawy POŚ uznali za zasadne sformalizowanie takich zasad ogólnych, wprowadzając zapisy pozwalające uniknąć wszelkich wątpliwości co do ich istnienia.

Rola zasad ogólnych ochrony środowiska

Zasady ogólne prawa ochrony środowiska zawarte w ustawie POŚ pełnią kilka funkcji - służą jako:

 1.  wiążące wskazówki interpretacyjne postanowień szczegółowych,
 2.  wytyczne dla kierunków przyszłych unormowań,
 3.  postanowienia precyzujące kryteria konstruowania przepisów wykonawczych.

Zasady ogólne prawa polskiego a prawo wspólnotowe

Zasady ogólne polskiego prawa ochrony środowiska można podzielić na dwie grupy:

I.  Zasady wspólne z uznanymi również w prawie wspólnotowym i (na temat zasad ogólnych w prawie wspólnotowym zob. III.3.3)

 1.  Zasada kompleksowej ochrony (art. 5 POŚ),
 2.  Zasada prewencji (art. 6 ust. l POŚ),
 3.  Zasada przezorności (art. 6 ust. 2 POŚ),
 4.  Zasada "zanieczyszczający płaci" (art. 7 POŚ),
 5.  Zasada integracji polityk ochrony środowiska z politykami sektorowymi (art. 8 POŚ).

Warto w tym kontekście zwrócić uwagą, iż w polskim ustawodawstwie zostały wprost wyrażone dwie inne zasady uznawane w UE:

 1.  Zasada wysokiego poziomu ochrony,
 2.  Zasada rektyfikacji u źródła.

II. Zasady dodatkowe (specyficzne dla regulacji polskiej):

 1.  Zasada jawności (art. 9 POŚ),
 2.  Zasada partycypacji społecznej (art. 10 POŚ),
 3.  Zasada nieważności decyzji sprzecznej z wymaganemu ochrony środowiska (art. 11 POŚ).

IV.4.2. Rodzaje korzystania ze środowiska

Ustawa POŚ, w ślad za tradycyjnym ujęciem stosowanym w Prawie wodnym, przewiduje trzy rodzaje korzystania ze środowiska (art. 4 ustawy POŚ):

 1.  powszechne korzystanie ze środowiska,
 2.  korzystanie, które może się odbywać tylko na podstawie pozwolenia (które przez analogię do Prawa wodnego określić można jako ''szczególne" korzystanie ze środowiska),
 3.  
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27.27 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!