ikona pliku doc

ochrona własności TEST notatki

ZESTAW PYTAŃ Z OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest: a) działalność o indywidualnym charakterze b) każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze c) każda działalność twórcza .....


  75 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 75
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 300,50 kB.


Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej
1. Przedmiotem prawa autorskiego jest:
      działalność o indywidualnym charakterze
      każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze
      każda działalność twórcza
2. Warunkiem zaistnienia praw autorskich jest:
      określona wartość utworu
      właściwe przeznaczenie i sposób wyrażenia utworu
      ustalenie utworu w jakiejkolwiek postaci
3. Nie są przedmiotem prawa autorskiego utwory:
      odkrycia i idee
      plastyczne
      fotograficzne
4. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia:
      ale musi mieć postać ukończoną
      chociażby miał postać nieukończoną
      ale należy go zarejestrować
5. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja:
      jest przedmiotem prawa autorskiego
      nie jest przedmiotem prawa autorskiego
      jest przedmiotem prawa autorskiego w zależności od opracowania
6. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia:
      zgody organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
      ministerstwa właściwego ds. kultury i sztuki
      twórcy utworu pierwotnego
7. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli opracowanie nie zostało rozpowszechnione w ciągu:
      trzech lat od jego udzielenia
      pięciu lat od jego udzielenia
      pięciu lat od powstania utworu
8. Jeżeli twórca utworu pierwotnego cofnął zgodę po upływie czasu wymaganego do rozpowszechnienia opracowania, to:
      wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi
      wypłacone twórcy wynagrodzenie podlega zwrotowi
      wypłacone twórcy wynagrodzenie może podlegać zwrotowi
9. Utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem:
      uważa się za opracowanie
      nie uważa się za opracowanie
      można uważać za opracowanie, w zależności od tego utworu
10. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić:
      twórcę i tytuł utworu pierwotnego
      tylko twórcę utworu pierwotnego
      tylko tytuł utworu pierwotnego
11. Zbiory, antologie, wybory,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 300,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!