ikona pliku doc

Ochrona własnosci intelektualnej notatki

Ochrona własności intelektualnej


  263 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 263
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 95.00 kB.


Zagadnienia na egzamin:
Dozwolony użytek prywatny i publiczny
Prawo cytatu
Ochrona wizerunku
Na egzamin: Prawa autorskie majątkowe. Prawa autorskie osobiste. Dozwolony użytek. Ochrona wizerunku
Prawo własności intelektualnej reguluje takie stosunki prawne których podmiotami są dobra intelektualne
Prawo własności intelektualnej
Prawo autorskie prawo             własności przemysłowej
Dobra niematerialne nie mają postaci rzeczowej
Można je podporządkować wg różnych kryteriów
Dobra niematerialne

Dobra chronione             dobra niechronione
1. Bez rejestracji
2. Rejestracja
3. Formalna rejestracja
po badaniu merytorycznym
ad.1. Bez rejestracji:
- utwory w rozumieniu prawa autorskiego
- prace naukowe i naukowo-badawcze
- opracowania, dokumentacje, programy komputerowe
- tajemnice produkcyjne
- oznaczenia przedmiotów gospodarczych
- znaki powszechnie znane lub sławne
Ad.2. Rejestracja formalna:
- wzory przemysłowe
- topografie układów scalonych
Ad.3. Rejestracja po badaniu merytorycznym
- wynalazki
- wzory użytkowe
- znaki towarowe i usługowe
- nowe odmiany roślin
Ustawa z dn. 4 lutego 1994roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych- wydrukować obowiązuje na kolokwium- minimum
Joanna Sięczyłło- klawisz
Prawa autorskie
Prawa autorskie osobiste             Autorskie prawa majątkowe
Gasną                         nie gasną
Autorskie prawa osobiste
Są niezbywalne i nie są ograniczone w czasie
- prawo do autorstwa utworu
- prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, pseudonimem labo do udostępnienia go anonimowo
- prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz do jego rzetelnego wykorzystania
- prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności
- prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu
Autorskie Prawa majątkowe
- prawo do korzystania z utworu
- prawo do rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji (sposób wykorzystania dzieła np.: książka w kilku oprawach, wersjach)
- prawo do wynagrodzenia za ko
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 95.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!