ikona pliku docx

Ocena skurczu wyprasek notatki

Sprawozdanie


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 57.88 kB.


Ocena skurczu wyprasek wtryskowych

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem skurczu objętościowego na przykładzie technologii wtryskiwania.

Wykaz stosowanych tworzyw sztucznych

Zachowanie się tworzyw termoplastycznych podczas ogrzewania lub ochładzania jest zupełnie odmienne od znanego i utrwalonego w świadomości zachowania innych materiałów. Podczas ogrzewania następuje zwiększenie objętości a w czasie ochładzania w gnieździe formy wtryskowej obserwuje się zjawisko skurczu. Skurcz tworzywa sztucznego definiuje się jako zmniejszenie objętości (skurcz objętościowy) bądź jako zmniejszenie wymiarów wyrobu (skurcz liniowy) w stosunku do wymiarów gniazd narzędzi formujących. Skurcz jest właściwością fizyczną, charakterystyczną dla danego gatunku tworzywa sztucznego. Stosowane tworzywa sztuczne można podzielić na:

 1. Termoplastyczne amorficzne:
 2. PS - polistyren
 3. ABS akrylonitryl butadien - styren
 4. SAN styren - akrylonitryl
 5. PVC polichlorek winylu
 6. PMMA polimetakrylan metylu
 7. PC - poliwęglan
 8. PSU polisulfon
 9. Termoplastyczne częściowo krystaliczne
 10. HDPE polietylen dużej gęstości
 11. PP - polipropylen
 12. PA6 poliamid z kaprolaktamu
 13. PA6 +włókno szklane
 14. PA11 poliamid 11
 15. POM - poliformaldehyd
 16. poliester liniowy

Krótka charakterystyka techniczna wtryskarki

W budowie wtryskarki wyróżnia się cztery podstawowe zespoły:

 1. zamykania i otwierania formy (stoły wtryskarki, kolumny prowadzące, mechanizmy ryglujące formę w momencie zamknięcia mechanizm kolanowo dźwigniowy itp.)
 2. plastyfikacji i wtrysku (zasobnik z tworzywem, cylinder plastyfikujący, ślimak, elementy grzejne, dysza wtryskowa itp.)
 3. napędowy (silniki elektryczne, siłowniki hydrauliczne, pompy hydrauliczne itp.)
 4. sterowania procesem wtrysku (jednostka sterująca CPU, elementy automatyki przemysłowej, np. termoregulatory, wyłączniki czasowe, wyłączniki krańcowe)

Informacje o stosowanych parametrach wtryskiwania

Czas wtrysku w tym czasie zespół napędowy układu plastyfikacji determinuje przepływ ślimaka w kierunku dyszy  wtryskowej. Tworzywo znajdujące się przed czołem ślimaka przesuwa się bardzo szybko w kierunku formy wtryskowej.

Czas docisku docisk jest skuteczny, aż do momentu zakrzepnięcia drogi płynięcia w największym przekroju, najczęściej w przewężce. W czasie trwania docisku uzupełniane są w sposób ciągły straty skurczowe tworzywa zwiększa się ciężar wypraski.

Temperatura formy jest to temperatura powierzchni gniazd formy. Regulację tej temperatury przeprowadza się za pomocą urządzeń termostatujących, sterowanych z poziomu układów sterujących wtryskarek.

Temperatura tworzywa jest to temperatura, do której zostaje nagrzane tworzywo w cylindrze wtryskowym. Może być ona bezpośrednio kontrolowana przez zanurzenie termopary w tworzywie wytryśniętym w przestrzeń.

Czas chłodzenia czas przebywania wypraski w gnieździe formy, w którym początkowo płynny stop ulega zestaleniu. Całkowity czas chłodzenia wypraski określa się od momentu zakończenia wtrysku do usunięcia wypraski z formy.

Ciśnienie docisku ciśnienie występujące na czole ślimaka w fazie docisku oznaczane jako pd .

 

Rozkład temperatury wtryskarki:

Dysza-   230o C

Grzałki  - 213o C       

  190 o C   

Ślimak-   164o C

Czas docisku -  7 s

Temperatura formy - 24o C

Czas chłodzenia 70 s

Ciśnienie docisku -  7 MPa

Opis ćwiczenia

 1.  Zmierzono w temperaturze pokojowej 25˚C wymiary Lf , bf, i gf dla gniazda formy.

Faktyczny wymiar gniazda Lf w trakcie wtryskiwania będzie się zmieniał zgodnie z zależnością:

Gdzie : - współczynnik rozszerzalności cieplnej stali  -

- wymiar gniazda w temperaturze  [m]

- temperatura formy [K]

- temperatura otoczenia [K]

 1.  Ustawiono parametry przetwórstwa dla przetwarzanego tworzywa polipropylenu. Wykonano wypraski w dwóch...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 57.88 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!