ikona pliku doc

Ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy w wybranym zakładzie przemysłowym. notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 56.00 kB.


Pyt. 4 Ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy w wybranym zakładzie przemysłowym.

Ocena ryzyka zawodowego jest procesem, w którym są identyfikowane zagrożenia związane z wykonywaną pracą. Następnie szacowane jest ryzyko wynikające z podejmowana decyzja o możliwości zaakceptowania tego ryzyka lub konieczności przeprowadzenia działań prowadzących do jego ograniczenia. W procesie tym wyróżnia się często dwa etapy:
I etap: analiza ryzyka zawodowego, która obejmuje identyfikowanie zagrożeń i oszacowanie związanego z nimi ryzyka,
II etap: polegający na wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka zawodowego.
W skrócie: Podstawowym celem oceny ryzyka i zarządzania tym ryzykiem jest zapewnienie w określonych warunkach najlepszej ochrony zdrowia i życia pracownika.
Do identyfikacji zagrożeń powinno się wykorzystać:
- listy kontrolne,
- dokumentację techniczną,
- normy określające wymagania bezpieczeństwa pracy,
- rejestry wypadków i chorób zawodowych,
- dokumenty pomiarów czynników środowiska pracy,
- inne bardziej zaawansowane metody identyfikacji, np. ekspertyzy i opinie ekspertów spoza organizacji.

Ocena ryzyka na stanowisku pracy spawacza.
Charakterystyka stanowiska:
Stanowisko pracy usytuowane jest w hali produkcyjnej. Spawanie realizowane jest przy użyciu:
    elektrody w otulinie,
    MAG w osłonie CO2,
    TIG,
    spawanie gazowe.

Spawacz wykonuje następujące czynności:
- przygotowywane stanowisko pracy do spawania,
- spawanie jedną z powyższych metod,
- porządkuje stanowisko po zakończeniu czynności spawalniczych: butle, urządzenia spawalnicze i elementy spawane.

Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy wg PN-N_18002/2000
Lp.
Zagrożenie
Źródło zagrożenia
Możliwe skutki zagrożenia
Ciężkość
Prawdopodobieństwo
Ryzyko
Środki profilaktyczne
   
Uderzenie, przygniecenie
Poruszające się środki transportu, materiały
Stłuczenia, ciężkie urazy
S
M
M
Zachowanie szczególnej ostrożności
   
Spadające elementy
Nieuwaga, duże tempo pracy, nieprawidłowe mocowanie elementów
Stłuczenia, drobne rany, urazy, złamania.
S
S
S
Zachowanie szczególnej ostrożności. Stosowanie odpowiedniego obuwia ochronnego
   
Pożar, wybuch
Nieszczelności butli, uszkodzenie palnika
Oparzenia, śmierć
D
S
D
Prawidłowe składowanie butli, stosowanie sprawnych technicznie palników, reduktorów
   
Ostre wystające elementy
Nieuwaga
Rany cięte skaleczenia
M
S
M
Stosowanie rękawic ochronnych. Zachowanie szczególnej ostrożności.
   
Prąd elektryczny
Uszkodzone urządzenia, przewody, niewłaściwe podłączenie
Porażenie prądem, śmierć
D
S
D
Systematyczne kontrole urządzeń i przewodów. Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych.
   
Hałas
Maszyny i urządzenia
Uszkodzenie słuchu
S
S
S
Osłony akustyczne, ŚOI (nauszniki, stopery).
   
Promieniowanie optyczne
Promieniowanie wydzielane podczas procesu spawania (ultrafioletowe, podczerwień.
Napromieniowanie nieosłoniętych części ciała. Zapalenia spojówki, rogówki. Zmiany w siatkówce.
S
S
S
Stosowanie właściwych przyłbic spawalniczych, fartuchów, rękawów, rękawic.
   
Pyły spawalnicze
Nieskuteczna wentylacja stanowiskowa niestosowanie ochron indywidualnych
Schorzenia układu oddechowego, krążeniowego, nerwowego i pokarmowego.
D
S
D
Odpowiednia wentylacja stanowiskowa, stosowanie środków ochrony indywidualnej, urządzenia do filtracji powietrza.
   
Oparzenia
Rozżarzone cząstki metalu , gorące elementy, płomień palnika.
Oparzenia części ciała.
S
D
D
Stosowanie odpowiednich ochron indywidualnych: osłony twarzy, rękawice, obuwie, nastopniki z nagolennikami .
   
Śliskie nierówne powierzchnie
Nieporządek na stanowisku pracy.
Urazy, zwichnięci, złamania kończyn, skaleczenia.
S
S
S
Porządek na stanowisku pracy. Prawidłowe składowanie materiałów.
   
Wymuszona pozycja ciała
Niestosowanie środków ochrony indywidualnej
Zwyrodnienia kostno-stawowe
S
D
D
Prowadzenie rotacji zatrudnienia. Obowiązek stosowania ŚOI
   
Obciążenie fizyczne dynamiczne
Podnoszenie i przenoszenie ciężarów
Uszkodzenie układu kostno-stawowego, zawał serca, przepuklina.
S
D
D
Przestrzeganie norm podczas transportu ręcznego. Stosowanie sprzętu.
   
Obciążenie fizyczne statyczne
Stojąca wymuszona,
pochylona, pozycja ciała
Zmęczenie organizmu, chwilowe zawroty głowy.
M
S
M
Odpowiednie przygotowanie, organizacja stanowiska pracy.

PAGE \* MERGEFORMAT1

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 56.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!