ikona pliku doc

obowiązywalność prawa naturalnego w sumieniu - krąpiec notatki

tekst o prawie naturalnym i jego obowiazywalnosci w sumieniu - Krąpiec


  285 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 285
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 30.00 kB.


Obowiązywalność prawa naturalnego w sumieniu. W oparciu o: M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne [w:] Dzieła t. X, Lublin 1993, s. 223-228. Prawo naturalne (lex naturalis) rozumie Krąpiec jako zbiór norm, którym podlegają wszyscy ludzie, ponieważ zostały one wszczepione przez Boga w serce każdego człowieka, tkwią u podstaw jego ludzkiej godności. Zasady te stanowią wytyczne dla sumienia nawet, gdy człowiek nie chce uznać jego głosu i działa wbrew niemu. Prawo naturalne to normy ponadkulturowe, które mają na celu uchronienie człowieka od poniżenia godności własnej i innych osób. Podstawą, na której oprzeć można definicję prawa naturalnego, są cztery prawa uznawane powszechnie za podstawowe dla istoty ludzkiej: prawo do samoposiadania ? wolności osobistej; prawo do posiadania własności; prawo do utrzymania życia; prawo do korzystania z owoców własnej pracy. W ostatniej części tomu ?Człowiek i prawo naturalne? Krąpiec analizuje stosunek, jaki zachodzi pomiędzy prawem stanowionym a prawem naturalnym na płaszczyźnie ich obowiązywalności w sumieniu, tzn. pod groźbą grzechu. Przywołuje podział, jakiego dokonał Tomasz z Akwinu w jednym z artykułów Summy Teologicznej - odróżnia on prawo stanowione sprawiedliwe od niesprawiedliwego. Cechami praw sprawiedliwych są: przyporządkowanie dobru wspólnemu; zgodność wydanego prawa z kompetencją ustawodawcy; proporcjonalność obowiązków nałożonych na poszczególne jednostki/grupy społeczne. Prawa spełniające powyższe wymagania obowiązują człowieka w sumieniu, w przeciwieństwie do praw niesprawiedliwych, wobec których człowiek zobowiązany jest odwołać się do sumienia, które w swych sądach opiera się na prawie naturalnym. Tomasz zastrzega jednak, że prawa niesprawiedliwe mogą być obowiązujące, gdy pozwalają uniknąć większego zła. Według Krąpca analiza dokonana przez Akwinatę jest niepełna, poniewa
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 30.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!