ikona pliku pdf

O technologi organicznej notatki

Technologia organiczna


  250 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 250
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 512.40 kB.


Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z codziennością: tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów. Głównie przetwarza się surowce kopalne oraz surowce naturalne (odnawialne). W technologii chemicznej organicznej można wyodrębnić cztery zasadnicze kierunki przetwarzania surowców: - fizyko-chemiczny przerób surowców naturalnych: są to proste operacje fizyczne, którym poddaje się rozmaite surowce naturalne np.: destylacja ropy, sucha destylacja węgla (otrzymujemy produkty: gazowe, ciekłe i stałe (koks)), ekstrakcja cukru z buraków cukrowych. - ciężka (wielka synteza organiczna): wytwarzanie niewielkiej liczby produktów ale na ogromną skalę, miliony ton rocznie (etylen, metan, butadien). Produkty powstają w wyniku jednej lub dwóch reakcji. - lekka synteza organiczna: procesy prowadzone w skali średnio lub małotonażowej ale obejmujące szeroki asortyment produktów o wysokim stopniu przetworzenia. Produkty powstają w wyniku kilku lub kilkunastu operacji. W ten sposób powstają produkty o złożonej budowie (barwniki, farmaceutyki (jeszcze nie lekarstwo). - fizyczna obróbka produktów i półproduktów chemicznych w celu nadania im właściwości finalnych produktów użytkowych np.: środki kosmetyczne, środki piorące, leki, tworzywa sztuczne. Współczesny przemysł technologii organicznej bazuje na ropie naftowej. W USA i EWG (dwie strefy) udział ropy naftowej w surowcach to 96-97[%]. Pierwszą gałęzią przemysłu chemicznego organicznego są procesy związane z przetwórstwem węgla (w krajach o dużych zasobach węgla: Niemcy, Anglia), (dawniej związane z przetwórstwem soli i siarki). Do rozwoju tego przemysłu znacznie przyczyniły się wojny. W czasie I W. Św. produkowano na skalę przemysłową leki i barwniki, II W. Św. to produkcja związków organicznych z surowców nieorganicznych. Rozwój technologii chemicznej organicznej można podzielić na następujące etap
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 512.40 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!