ikona pliku doc

nurty i kierunki współczesnej pedagogiki notatki

kierunki i nurty pedagogiki wspolczensej


ocena: 4.0, 7
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 133.00 kB.


Kierunki i nurty współczesnej pedagogiki
Dlaczego mamy taki przedmiot?
Problematyka współczesnych nurtów pedagogiki jest na tylko istotna, że nadano jej status podstawowego przedmiotu w kształceniu akademickim
( pedagogicznym).
Zasadnicze treści kształcenia dotyczą ( za A. Janke):
- ukazania genezy współczesnych teorii i koncepcji edukacji ( teoretyczne i praktyczne) geneza- historia, powstanie
- zorganizowanie prognoz ich rozwoju,
- naświetlanie podstawowych antynomii pedagogicznych, antynomii- pewna sprzeczność, że jedno wyklucza drugie)
- interpretacji idei emancypacji, krytyki szkoły, deskolaryzacji społeczeństwa w aspekcie transformacji oświaty.
WYKŁAD I
T: Filozoficzne i historyczne aspekty rozwoju pedagogiki naukowej na gruncie europejskim i polskim.
Według Stefana Wołoszyna na obraz nauki o wychowaniu składają się zarówno:
      poglądy pedagogiki wyróżniające się w filozoficznej refleksji nad zjawiskami wychowania;
      wyniki empirycznych badań nad rzeczywistością edukacyjną.
Ad 1. Refleksja filozofów jest odwieczna i trwa do dziś, istnieje od zawsze. Źródłem refleksji jest praktyka edukacyjna ( człowiek zastanawia się nad swoja działalnością). Ogólnie przyjmowane poglądy na człowieka jego istota i sens życia by na tej podstawie ustanawiania dyrektywy wychowawcze, cele, treści i metody wychowania. dyrektywy- wytyczne, poglądy
Ad 2. Badania empiryczne ( empiryczna pedagogika naukowa) liczy 100 lat, więc jest to młody prąd. empiria- doświadczenie
Rozwija i stosuje naukowe metody do badania praktyki wychowawczej i kontroli osiągniętych wyników – służy to do naukowego przewidywania dalszego przebiegu praktyki wychowawczej. Na podstawie badań i prognoz formuły, reguły skutecznego i pożądanego postępowania pedagogicznego.
(Ważne- będzie na egzaminie)
Zarówno refleksja filozoficzna ( filozofia wychowania) jak i empiryczna pedagogika naukowa razem tworzą historyczne uwarunkowan
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 133.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!