ikona pliku doc

Nowe wychowanie jako nurt wiodący w pedagogice współczesnej notatki

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki wykład 5 notatki z wykładów


  810 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 810
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 59,50 kB.


?Nowe wychowanie jako nurt wiodący w pedagogice współczesnej? Nowe wychowanie to nurt pedagogiki współczesnej To ruch pedagogiczny zmierzający do odnowy wychowania Jest to radykalna zmiana myślenia o wychowaniu Polega na odrzuceniu przymusu i wprowadzeniu wychowania opartego na swobodzie i wolności Początek nowego wychowania przypada na przełom XIX i XX wieku, a górną jego granicę stanowi wybuch II wojny światowej (chodzi tu o pierwotną wersję tego nurtu ? trwał około 50 lat) Kolebka tego nurtu była Europa (Niemcy, Francja, Anglia, Szwajcaria), ale nie ominął on Polski Nowe wychowanie było reakcją na przymus w wychowaniu (największy przymus był w Niemczech) Nurt Nowe Wychowanie miał 2 wersje: europejską amerykańską Ad a) Nowe wychowanie wersja europejska wolność zewnętrzna ta wersja była nazywana swobodnym wychowaniem (inaczej pajdocentryzm) był to kierunek romantyczny proces wychowania powinien być -podporządkowany dziecku -sprzyjający rozwojowi i indywidualności dziecka -należy zaufać dziecku ?gdyż ono samo najlepiej wie co jest dla niego dobre? Takie myślenie ukształtowało się na podłożu naturalistycznej teorii wychowania: człowiek rodzi się w postaci gotowej, przynosi ze sobą wrodzone predyspozycje, które tylko aktualizuje podczas swojego życia. Czołowym przedstawicielem teorii naturalizmu pedagogicznego był Jan Jakub Rousseau. Głosił on tezę, że człowiek jest wolny, dziecko rodzi się wolne; książka ?Emil czyli o wychowaniu?. Dziś nazywa się ja utopijną koncepcją wychowania. Ellen Key (1818-1926) W 1900 roku wydała książkę ?Stulecie dziecka? ? był to manifest w sprawie polepszenia sytuacji dziecka w społeczeństwie. Ellen Key była rzeczniczką praw dziecka, była przeciwniczką wychowywania represyjnego dziecka (W Polsce rzecznikiem praw dziecka był Janusz Korczak) W tym nurcie wychowanie rozumiane jest jako proces spontan
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 59,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!