ikona pliku docx

Nowe wychowanie notatki

poglądy na nowe wychowanie, m.in. john dewey, elen key.


  1214 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1214
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 12,14 kB.


Temat: Narodziny nowego wychowania.

Nowe wychowanie to nurt, który rozwijał się w oświacie i wychowaniu na przełomie XIX i XX w. Rozwijał się on przede wszystkim  w krajach europejskich lecz miał również swoich zwolenników w  Stanach Zjednoczonych. Punktem wyjścia dla ideologów nowego wychowania była krytyka tradycyjnej czyli Herbartowskiej Szkoły. Szkoła ta, krytykowana była między innymi za rutynę i schematy w  nauczaniu, dominacje nauczania pamięciowego, bierność ucznia, system klasowo-lekcyjny oraz za nieużyteczny, niedostosowany do potrzeb dnia codziennego program. Twórcy nowego wychowania byli zwolennikami pajdocentryzmu, czyli poglądu głoszącego, że w centrum wszelkich oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych powinno znaleźć się dziecko. To właśnie od dziecka od jego potrzeb i możliwości powinna zależeć, kierowana do niego oferta dydaktyczna. Zwolennicy pajdocentryzmu głosili także, że w nauczaniu powinny zostać odwrócone relacje między nauczycielem, a uczniem tzn. chcieli oni by dotychczasowa kierowniczą rolę nauczyciela i podległość ucznia zastąpić nadaniem dziecku centralnego miejsca w procesie nauczania. Proponowali oni ponadto stworzenie innych niż dotychczasowych szkół. Zwolennikami nowego wychowania byli

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 12,14 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!