ikona pliku doc

Niepełnosprawność - praca notatki

Jest to moja praca, którą pisałam na zaliczenie przedmiotu \"Metodyka pracy socjalnej\". Może komuś się przyda przy pisaniu własnej pracy :)


  610 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 610
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 69.00 kB.


Niepełnosprawność Wokół nas, na całym świecie żyją ludzie, którzy borykają się z problemami zdrowotnymi uniemożliwiającymi im w sposób lekki bądź znaczny samodzielną egzystencję. Tacy ludzie potrzebują wsparcia i opieki ze strony państwa oraz innych ludzi. Często opieka ta konieczna jest przez 24 godziny na dobę. W rozwiniętych gospodarczo krajach Unii Europejskiej około 15 procent populacji to osoby niepełnosprawne. Według narodowego spisu powszechnego, przeprowadzonego w 2002 roku, liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowi 14,3 procent ludności kraju. Oznacza to, że co siódmy mieszkaniec naszego kraju jest osobą niepełnosprawną lub za taką się uważa. Jeżeli stan zdrowia objawia się dysfunkcją i naruszeniem sprawności organizmu, które mają charakter długotrwały, należy wystąpić o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Orzeczenie takie jest niezbędne w celu korzystania z uprawnień i ulg przewidzianych przepisami prawa, np. uprawnień do skróconego czasu pracy, dodatkowego urlopu, podatkowych odliczeń rehabilitacyjnych, skorzystania z programów PFRON, czy z pomocy społecznej. Czym więc jest niepełnosprawność? Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych podkreślają, iż niepełnosprawność jest problemem społecznym i nie ogranicza się do konkretnej osoby. Mówiąc o niepełnosprawności mamy na względzie relację między zdrowiem człowieka (uwzględniając jego wiek, płeć i wykształcenie), a społeczeństwem i środowiskiem, które go otacza. Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za osobę niepełnosprawną uważa się osobę, u której istotne uszkodzenia i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu p
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 69.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!