ikona pliku

niedokrwienny udar mózgu notatki

niedokrwienny udar mózgu Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niedokrwiennym udarem mózgu określa się zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, którego objawy utrzymują się dłużej niż 24 godziny - jeżeli wcześniej nie prowadzą, do zgonu - i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa. Jeśli natomiast epizod ogniskowego deficytu neurologicznego trwa krócej niż jedną dobę, wówczas jest określany mianem przemijającego napadu niedokrwiennego (transient ischaemic attack -TIA) . Ze względu na wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych w latach 90. ubiegłego stulecia dożylnego leczenia trombolitycznego ostrego udaru niedokrwiennego mózgu, które jest obecnie możliwe w wąskim, 4,5-godzmnym przedziale czasowym, konieczna okazała się modyfikacja przytoczonych wyżej klasycznych definicji chorób naczyniowych mózgu. Zgodnie z kryteriami kwalifikującymi do tego rodzaju terapii kliniczne objawy ostrego niedokrwienia mózgu z zaznaczonym deficytem neurologicznym powinny trwać co najmniej 30 minut bez znaczącej poprawy przed leczeniem. Co więcej, dotychczasowe badania wykazały, że nawet u 2/3 pacjentów z klasycznie definiowanym przemijającym napadem niedokrwiennym stwierdza się w kontrolnych badaniach obrazowych obecność dokonanego ogniska zawałowego mózgu. Wspomniane wyniki badań znalazły odzwierciedlenie w najnowszej definicji napadu niedokrwiennego, określającej ten stan jako krótkotrwały epizod zaburzeń neurologicznych spowodowany ogniskowym niedokrwieniem mózgu lub siatkówki, w którym objawy kliniczne trwają zwykle krócej niż godzinę (typowo od kilku do kilkudziesięciu minut), a w badaniach neuroobrazowych nie stwierdza się cech ostrego zawału mózgu . Zbliżona do niej definicja amerykańskiego Narodowego Instytutu Chorób Układu Nerwowego i Udaru Mózgu z 1990 r. określa zjawisko jako zespół objawów wynikłych z czasowego lub stałego upośledzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego przez proces niedokrwienny lub krwotoczny. w którym doszło do pierwotnego uszkodzenia jednego lub wielu naczyń mózgu przez proces patologiczny .


ocena: 4.0, 0

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!