ikona pliku doc

neurologia wykłady notatki

wykłady z zajęć


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 92.50 kB.


Neurologia – chorzy, u których dochodzi do uszkodzenia układu nerwowego. Niedowład, zaburzenia psychiki, zaburzenia czucia, mowy, funkcji poznawczych, pamięci.
Określamy deficyt i w miarę możliwości zastępujemy je innymi. Przygotowanie do samo opieki i życia ze zmienioną wydolnością, edukacja prozdrowotna, aktywizowanie pacjenta, ochrona przed powikłaniami będącymi następstwem choroby i unieruchomieniem. Pomoc niepełnosprawnemu w podniesieniu poziomu samooceny przez wskazanie na sprawności, które utrzymują się mimo choroby i dysfunkcji mogą stanowić o usamodzielnieniu się pacjenta, wsparcie emocjonalne, motywowanie do działań rehabilitacyjnych i prac nad sobą w celu kształtowania zachowań prozdrowotnych, informowanie o możliwości zatrudnienia pracy chronionej, uczestnictwo w grupach samopomocy.
Monitorowanie stanu neurologicznego – 1 ocena stanu przytomności (skala Glasgow), 2 ocena stanu źrenic, 3 – ocena stanu neurologicznego 4 – ocena stanu układu krążenia, 5 – ocena układu oddechowego, 6 – ocena powłok skórnych, 7 – ocena gospodarki wodno- elektrolitowej, 8 ocena pozostałych parametrów życiowych
Ocena stanu neurologicznego pacjenta
1 – wywiad- jeśli nie da się od pacjenta to od rodziny. Pytanie o główna skarga pacjenta, początek choroby, dynamika rozwoju objawów. Czynniki wyzwalające ulgę (pozycja uleżenia), przebyte choroby, wywiad rodzinny
Model nowotworowy – stopniowe narastające objawy, utrata masy ciała,
Model zwyrodnieniowy – wolno narastające, często dominują zaburzenia pamięcia
Model urazowy – okołowypadkowy, zawroty głowy, wymioty
Model toksyczny – co mogło zatruć, nerwice, drażliwość
2 – badanie głowy p kształt, badanie zmysłów, błędnik, języka, mimika, badanie nerwów czaszkowych,
3 badanie czucia – czucie głębokie (dotykanie nosa przy otwartych i zamkniętych oczach), badanie ruchów dowolnych (wyciąganie ramion przy zamkniętych oczach)
Chód
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 92.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!