ikona pliku docx

Neurologia ściąga notatki


  2053 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2053
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 58,38 kB.


Choroba Parkinsona (dawniej drżączka ) samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób układu pozapiramidowego(Układ pozapiramidowy (układ podkorowy, ) wraz z układem bierze udział w wykonywaniu przez organizm czynności ruchowej. Jeśli jednak układ piramidowy zajmuje się czynnościami, które wymagają od nas skupienia (np. nauka, jazdy na rowerze), to układ pozapiramidowy powoli przejmuje i automatyzuje czynności, które wcześniej były pod kontrolą układu piramidowego. Układ pozapiramidowy jest więc układem wspomagającym, odciążającym nas od skupiania się nad codziennymi czynnościami, umożliwiający nam pewną automatyzację. Współdziała w wyzwalaniu ruchów dowolnych i regulowaniu napięcia mięśni poprzecznie prążkowanych.)W chorobie Parkinsona do objawów chorobowych dochodzi z powodu zmian zwyrodnieniowych komórek nerwowych w istocie czarnej i innych obszarach barwnikonośnych mózgowia. Neurony istoty czarnej wytwarzają neurotransmiter dopaminę; zawierają ponadto melaninę. Konsekwencją zaburzenia funkcji tych neuronów jest niedobór dopaminy (ok. 70-80%) w istocie czarnej i prążkowiu, i przewaga aktywności neuronów glutaminergicznych, hamujących jądra wzgórza.

 Objawy choroby Parkinsona pojawiają się i narastają powoli i stopniowo w ciągu kilkunastu lat. Początkowo chorzy zauważają pewne spowolnienie ruchowe i jakby niezgrabność w ruchach, pojawiają się zaburzenia pisania (mikrografizm - bardzo drobne pismo). Spowolnieniu ulegają procesy psychiczne. Niekiedy chorzy sądzą, iż są to objawy zmian reumatycznych lub po prostu starszego wieku. Jednak po pewnym czasie osoby chore na chorobę Parkinsona zauważają u siebie zaburzenia równowagi lub trudności z wykonywaniem takich prostych czynności jak wstawanie z krzesła czy z łóżka. Na tym etapie choroby pacjent z reguły zjawia się u lekarza.

Do objawów prodromalnych (poprzedzających chorobę) zalicza się:

Sztywność osobowości -Depresja,-Zaparcia ,Zapalenie łojotokowe skóry ,Skargi na parestezje kończyn ,Dyskretne zaburzenia węchowe

Podstawowymi objawami są:-bradykinezja - spowolnienie i zubożenie ruchów, szczególnie trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych; chód szurający, drobnymi kroczkami, brak fizjologicznych współruchów (balansowania kończyn górnych) i akinezja (trudności w rozpoczęciu ruchów) -sztywność mięśniowa (plastyczne zwiększenie napięcia mięśniowego, twarz maskowata) -drżenie spoczynkowe.

Inne objawy to:niestabilność postawy *propulsja (tendencja do padania do przodu) *retropulsja (tendencja do padania ku tyłowi) *lateropulsja (tendencja do padania w bok)

-objawy wegetatywne: *ślinotok ,łojotok ,napadowe pocenie się

-przodopochylenie tułowia (spowodowane znacznie wzmożonym napięciem mięśniowym)

-niewyraźna, cicha mowa, dyzartria ,trudności w połykaniu (rzadko) ,rzadkie mruganie ,spowolniony przebieg procesów psychicznych, osłabiona pamięć i zdolność przypominania.

Rozpoznanie możliwe

 1.  Postępujący przebieg i 
 2.  Przynajmniej 2 z 3 następujących objawów:
 3.  akineza 
 4.  sztywność mięśni
 5.  drżenie spoczynkowe 
 6.  brak cech nietypowych dla PD.

Rozpoznanie prawdopodobne

 1.  Spełnione kryteria dla możliwej PD i 
 2.  Przynajmniej 2 z następujących objawów:
 3.  wyraźna poprawa po lewodopie
 4.  występowanie fluktuacji lub dyskinez w związku z leczeniem lewodopą
 5.  asymetria objawów.

Rozpoznanie pewne

 1.  Spełnione kryteria dla prawdopodobnej PD i 
 2.  Wykazanie w badaniu sekcyjnym:
 3.  zaniku neuronów istoty czarnej
 4.  obecności ciał Lewy'ego w istocie czarnej
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 58,38 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!